Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.17, DOI: 10.7862/rb.2014.17

ANALIZA I OCENA STRAT WODY W WODOCIĄGU ŁAŃCUTA

Janusz RAK, Dominika TROJNAR

DOI: 10.7862/rb.2014.17

Streszczenie

Miasto Łańcut jest zasilane z trzech niezależnych ujęć wód podziemnych. W pracy przedstawiono analizę zużycia i strat wody w wodociągu Łańcuta, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Łańcuckiego Związku Komunalnego Sp. z o.o. podczas normalnej eksploatacji sieci wodociągowej w latach 2007-2011. Ustalono podstawowe wskaźniki strat wody oraz odniesiono je do zaproponowanych wskaźników przez The International Water Association (IWA). Straty wody oceniono na podstawie następujących wskaźników: procentowej straty wody, jednostkowej straty rzeczywistej, objętości wody niedochodowej, objętości strat nieuniknionych i infrastrukturalnego indeksu wycieków. Przeanalizowane wskaźniki są porównywalne do wartości, które zostały uzyskane w innych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce. Obliczenie jednostkowych wskaźników strat wody pozwoliło na uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji eksploatacyjnej wodociągu. Nie zaobserwowano tendencji wzrostowej ani spadkowej. Jednostkowy wskaźnik strat wody został utrzymany na stałym poziomie. W ocenie strat wody należy uwzględnić wskaźnik obciążenia sieci. Jednostkowy wskaźnik strat wody w odniesieniu do całej długości sieci wodociągowej w przeciągu ostatnich 5 lat waha się w granicach od 3,0 do 3,9 m3/km∙d. Analiza wskaźnika intensywności uszkodzeń sieci wodociągowej wykazała, że jej awaryjność nie jest decydującą przyczyną powstawania strat wody
w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Łańcuta.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dane eksploatacyjne uzyskane z Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
 2. Dohnalik P.: Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych. Wydaw. Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, Bydgoszcz 2000.
 3. Rak J., Tunia A.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa. Instal, nr 5, 2012, s. 42-45.
 4. Bergel T.: Analiza wskaźnikowa strat wody wodociągowej w gminach wiejskich
 5. i miejsko-wiejskich w Polsce (cz. 2.). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 413-415.
 6. Lambert A., Hibner W.: Losses from Water Supply Systems: Standard terminology and recommended performance measures. The Blu Pages. Copyright by IWA, no. 10/2000, pp. 320-338.
 7. Mendaza F.M., Verdu C.S.: Use of permanent noise monitoring for leakage detection. Kongres IWA. Berlin 2001.
 8. Piechurski F.G.: Sposoby zmniejszania start wody. Rynek Instalacyjny, nr 11 i 12, 2011, s. 74-76, 72-75.
 9. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Analiza strat wody wodociągu kroś-nieńskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 452-454.
 10. Siwoń Z., Cieżak W., Cieżak J.: Praktyczne aspekty badań strat wody w sieciach wodociągowych. Ochrona Środowiska, nr 4, 2004, s. 25-30.
 11. Głód K., Bajer J.: Nowoczesne metody wykrywania nieszczelności wody wodociągowej rozwijane w Wielkiej Brytanii. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,
 12. nr 6, 2000, s. 224-28.
 13. Tchórzewska-Cieślak B.: Risk management system in water-pipe network functioning. Safety, Reliability And Risk Analysis: Theory, Methods and Application, t. 3, London 2008, pp. 2463-2473.
 14. Hotloś H.: Analiza strat wody w systemach wodociągowych. Ochrona Środowiska, nr 1, 2003, s. 17-24.
 15. Kuliczkowski A. i in.: Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska. Wydaw. Seidel-Przywecki, Warszawa 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA I OCENA STRAT WODY W WODOCIĄGU ŁAŃCUTA

AUTORZY:
Janusz RAK (1)
Dominika TROJNAR (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.17

SŁOWA KLUCZOWE:
system zaopatrzenia w wodę, straty wody, wskaźnik strat wody

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/96

DOI:
10.7862/rb.2014.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.17

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-03-03

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności