Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.6, DOI: 10.7862/rb.2017.6

WYZNACZANIE CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH ORTOGONALNYCH RAM PORTALOWYCH O WĘZŁACH PODATNYCH

Witold BASIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2017.6

Streszczenie

W pracy przedstawiono metodę diagnostycznego szacowania rzeczywistej sztywności obrotowej węzłów podatnych w portalowych ramach stalowych na podstawie analizy pierwszej częstości drgań swobodnych. Analizę przeprowadzono dla ram z ryglem podatnie zamocowanym w słupach oraz ram ze słupami podatnie zamocowanymi słupami w fundamentach. Sporządzono wykresy zależności współczynnika λ2(k) częstości drgań własnych ram w funkcji unormowanego parametru k sztywności obrotowej węzłów przy stałym stosunku sztywności słupa do rygla EJs/EJr. Wyznaczono pasmo częstości drgań ram portalowych z ryglem podatnie zamocowanym w słupach przy zmiennym stosunku sztywności słupa do rygla EJs/EJr. Wzięto pod uwagę ciągłą zmianę sztywności obrotowej węzłów podatnych począwszy od węzła przegubowego aż do sztywnego zamocowania. Zamieszczono tablicę parametrów dynamicznych λ2(k) w funkcji unormowanych parametrów sztywności węzłów k1/k2.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Attarnejada R., Pirmoz A.: Nonlinear analysis of damped semi-rigid frames considering moment–shear interaction of connections, International Journal of Mechanical Sciences, vol. 81, 04 2014, pp. 165-173.

[2] Basiński W.: Wyznaczanie sztywności obrotowej doczołowych połączeń podatnych w konstrukcjach metalowych na podstawie pomiaru drgań, Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2006.

[3] Basiński W.: Displacements amplitude of forced vibration in double-slope SIN girders with semirigid joint, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (4/15), 2015, s. 7-18, DOI:10.7862/rb.2015.174.

 [4]   Basiński W., Kowal Z., Obara P.: Diagnostyczne oszacowanie sztywności zamocowania dźwigarów stalowych. LV Konferencja Naukowa KILIW PAN i KNPZITB, Krynica 2009.

[5] Basiński W., Kowal Z.: Determination of moments distribution in continuous beams with semirigid connections on the basis of vibration measurements, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Konstrukcje Metalowe, Wrocław 2011, pp, 234-235.

[6] Bródka J., Kozłowski A.: Sztywność i nośność węzłów podatnych. Politechnika Białostocka – Politechnika Rzeszowska. Białystok – Rzeszów 1996.

[7] Chan S. L.: Vibration and modal analysis of steel frames with semi-rigid connections. Engineering Structures, 16, Issue 1, 1994, pp. 25-31.

[8] Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli, Arkady, Warszawa1998.

[9] Galvao A., Silva A., Silveira R., Goncalves P.: Nonlinear dynamic behavior and instability of steel frames with semi-rigid connections, International Journal of Mechanical Sciences 52/2010, pp. 1547-1562.

[10]  Giżejowski M.: Modele obliczeniowe stalowych ram płaskich z węzłami podatnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.

[11]  Kowal Z.: Dynamika nieważkiej belki na podporach lepkosprężystych, Archiwum Inżynierii Lądowej 1/1966, t, XII, s, 29-42.

[12]  Kowal Z.: Niezawodność belek o połączeniach odkształcalnych, Konstrukcje stalowe 8/2003.

[13]  Kawashima S., Fujimoto T.: Vibration analysis of frames with semi-rigid connections, Computer and Structures vol 19, Issues 1-2, 1984, pp. 85-92.

[14]  Langer J. Dynamika budowli, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980.

[15]  Rakowski G, i inni: Mechanika Budowli z Elementami Ujęcia Komputerowego, rozdz. 7, Arkady, Warszawa 1972.

[16]  Sophianopoulos D. S.: The effect of joint flexibility on the free elastic vibration characteristics of steel plane frames, Journal of Constructional Steel Research, 59, Issue 8, 2003, p. 995-1008.

[17]  PN-EN 1993-1-8, Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1 – 8, Projektowanie węzłów, 2006.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYZNACZANIE CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH ORTOGONALNYCH RAM PORTALOWYCH O WĘZŁACH PODATNYCH

AUTORZY:
Witold BASIŃSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.6

SŁOWA KLUCZOWE:
sztywność obrotowa, drgania swobodne, pasmo częstości drgań

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/748

DOI:
10.7862/rb.2017.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.6

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności