Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
61/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.61

REWALORYZACJA ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁYCH MIAST PODKARPACIA NA PRZYKŁADZIE SIENIAWY

Dominika KUŚNIERZ-KRUPA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.61

Streszczenie

Niniejsza praca omawia zagadnienie rewaloryzacji zabytków na terenie małych miast Podkarpacia, które jest regionem o dużym zasobie cennych zabytków dziedzictwa kulturowego. Oprócz większych miast, takich jak Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Przeworsk czy Jarosław, na terenie Podkarpacia istnieją także mniejsze ośrodki o równie bogatej tradycji i walorach kulturowych. W miastach tych niejednokrotnie znajdują się cenne obiekty o ponadprzeciętnych wartościach, które należy otaczać troską, a ich historię przekazywać lokalnym społecznościom.
W publikacji zaprezentowano dwa przykłady obiektów zabytkowych, których rewaloryzacja przyniosła miastu wymierne korzyści w postaci podniesienia rangi najważniejszych obiektów w mieście, a także zaszczepienia świadomości i lokalnego patriotyzmu wśród jego mieszkańców. Omówione przykłady interwencji konserwatorskich dobudowy wieży do zabytkowego ratusza oraz rewaloryzacji budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pochodzą z Sieniawy, miasta położonego na terenie powiatu przeworskiego. Są one przykładem prawidłowej dbałości właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych o ich stan techniczny. Władze miasta oprócz obowiązku, jaki nakłada na nie jako na użytkowniku i właścicielu obiektu zabytkowego ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwracają uwagę lokalnej społeczności na potencjał, tradycję i historię miasta,
a także dążą do przywrócenia najważniejszym obiektom i przestrzeniom publicznym w mieście właściwego wyglądu i rangi. Należy mieć nadzieję, że także inne miasta Podkarpacia o bogatym zasobie dziedzictwa kulturowego wezmą przykład z działań realizowanych na rzecz ochrony i rewaloryzacji zabytków w Sieniawie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kuśnierz K., Kuśnierz-Krupa D.: Revalorization of the town hall in Sieniawa, [w:]
       Structural analysis of historical constructions, J. Jasieńko (red.), t. 3. Wydaw.
       DWE, Wrocław 2012.

[2]  Kuśnierz K.: Sieniawa. Historia rozwoju przestrzennego. Wydaw. Politechniki Kra-
       kowskiej, Kraków 2001.

[3]  Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, nr 6. Wydaw. Polskie Towarzystwo Gimna-
       styczne Sokół, Lwów 1896.

[4]  Kłoczko A., Krzyżanowska H. (red.): Zabytki architektury i budownictwa w Polsce.
       T. 33. Województwo przemyskie. Wydaw. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, War-
       szawa 1998.

Podsumowanie

TYTUŁ:
REWALORYZACJA ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁYCH MIAST PODKARPACIA NA PRZYKŁADZIE SIENIAWY

AUTORZY:
Dominika KUŚNIERZ-KRUPA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
61/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
Podkarpacie, Sieniawa, rewaloryzacja, dziedzictwo kulturowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/72

DOI:
10.7862/rb.2013.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.61

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-11-14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności