Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.268, DOI: 10.7862/rb.2016.268

PROJEKTOWANIE NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI W REGIONIE PODLASIA, WARMII I MAZUR

Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ, Marek KRYSIEWICZ

DOI: 10.7862/rb.2016.268

Streszczenie

W artykule przedstawiono, na wybranych przykładach zrealizowanych obiektów, podstawowe determinanty ochrony krajobrazu i przyrody, jakimi należy się kierować przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla nowego, czy też dla remontowanego mostu na terenach krajobrazowo i przyrodniczo cennych. Kryterium uwarunkowań historyczno-krajobrazowych przy projektowaniu i modernizacji starych obiektów jest szczególnie ważne na terenach „Zielonych Płuc Polski” do jakich można zaliczyć obszar północno-wschodniej Polski. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie formy starych mostów łukowych ze sklepieniem ceglanym. Mosty te znajdują się często w złym stanie technicznym. Przedstawiono dwa rozwiązania konstrukcyjne stosowane przy przebudowie tego typu obiektów: zastosowanie wzmocnienia w postaci stalowych blach karbowanych opartych na żelbetowych przyczółkach oraz wykonanie żelbetowych łuków, oblicowanych cegłą klinkierową, opartych na istniejących podporach, wzmocnionych żelbetowym oczepem. Omówiono na przykładach wybranych obiektów podstawowe uwarunkowania środowiskowe brane pod uwagę przy projektowaniu mostów i przepustów na terenach wiejskich. Zwrócono uwagę na dostosowanie obiektu do otaczającego krajobrazu poprzez zastosowanie odpowiedniej roślinności, zarówno na zabezpieczeniu skarp jak i po obu stronach mostu. Przedstawiono możliwości wykonania przejść dla zwierząt w małych obiektach mostowych i przepustach. Zwrócono uwagę na zagadnienie estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych jako dążenie do zachowania formy współgrającej z otoczeniem, szczególnie na obszarze miast, gdzie most jest ważnym punktem widokowym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Sarna A.: Zielone drogi - przyszłość dla zrównoważonej Europy. Drogownictwo Nr 5, 2011, s. 176-180.

[2]  Leniak-Tomczyk A., Łagoda G.: Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji drogowych w Polsce. Drogi i Mosty, Nr 2, 2010, s. 31-52.

[3]  Flaga K. i in.: Estetyka konstrukcji mostowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.

[4]  Jarominiak A.: Obiekty mostowe a środowisko- determinanty estetyki. Inżynieria i Budownictwo, Nr 4, 2011, s. 200-205.

[5]  Jabłońska-Krysiewicz A.: Środowiskowe uwarunkowania projektowania i modernizacji obiektów mostowych, W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction, Wydaw. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2012, s. 132-141.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROJEKTOWANIE NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI W REGIONIE PODLASIA, WARMII I MAZUR

AUTORZY:
Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ (1)
Marek KRYSIEWICZ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Białostocka
(2) M-Mosty Marek Krysiewicz, Białystok

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.268

SŁOWA KLUCZOWE:
mosty, uwarunkowania historyczne, środowisko, zrównoważony rozwój

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/705

DOI:
10.7862/rb.2016.268

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.268

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności