Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.255, DOI: 10.7862/rb.2016.255

OCHRONA PRZED HAŁASEM ZEWNĘTRZNYM W BUDYNKACH W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z IZOLACYJNOŚCIĄ CIEPLNĄ

Leszek DULAK, Rafał ŻUCHOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.255

Streszczenie

Poniższy artykuł stanowi próbę spojrzenia na problem akustyki przez pryzmat wymagań energetycznych. Autorzy spróbowali określić na ile wymagania dotyczące dźwiękoizolacyjności i energooszczędności są zbieżne a na ile stoją w sprzeczności względem siebie. W artykule przypomniano krótko zależność pomiędzy izolacyjnością cieplną a dźwiękoizolacyjnością ścian. Przedstawiono zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną właściwą wyrażoną wartością wskaźnika RA2 a współczynnikiem przenikania ciepła U a także masą powierzchniową przykładowych szyb zespolonych. Przedstawiono także wyniki badań prze

prowadzonych w Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej dotyczące poprawy izolacyjności akustycznej właściwej ściany z systemem izolacji ETICS, systemem „tradycyjnym” a także systemem izolacji lekkiej suchej. Przedstawiono wykres izolacyjności akustycznej właściwej w funkcji częstotliwości dla kolejnych pasm 1/3 oktawowych w zakresie od 50 do 5000 Hz. Analiza wykresów izolacyjności akustycznej właściwej Rw oraz poprawy izolacyjności akustycznej właściwej ΔRw w funkcji częstotliwości, jednoznacznie wskazuje na przyczynę niekorzystnego wpływu systemu ETICS wynikającą z przesunięcia częstotliwości rezonansowej w kierunku wartości średnich wynoszących od 200 do 400 Hz. Jednocześnie na podstawie wyników badań stwierdzić należy pozytywny wpływ ocieplenia wykonanego systemem „tradycyjnym” a także w technologii lekkiej suchej. Na podstawie przedstawionych w artykule wyników badań stwierdzić należy, że rozwój technologii wykonania obiektów zmusza uczestników procesu budowlanego do dokładniejszego zapoznania się z problematyką akustyki budowlanej. Przyjęcie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych o dobrych parametrach cieplnych nie daje żadnych gwarancji osiągnięcia dobrych paramentów dźwiękoizolacyjnych przegród.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Zębala K., Zastawna-Rumin A., Kłosak A., Dulak L.: Relation between partition thermal resistance and sound insulation single and multilayer walls. Czasopismo techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2012.

[2] Nurzyński J.: Thermal insulation system ETICS – is thermal performance in line with the acoustics? Czasopismo techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2012.

[3] Szudrowicz B. Akustyka budowlana. Budownictwo ogólne tom 2, fizyka budowli. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Klemma. Arkady Warszawa 2005.

[4] http://glassolutions.pl/sites/default/files/documents/szyby_do_okien_inside.pdf {dostęp 10.05.2016 r.}.

[5] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690]. Wraz z późniejszymi zmianami.

[7] Projekt własny „Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr 4308/B/T02/2009/36). Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

[8] Dulak L. Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków. Izolacje 2015 (nr 10), s. 72-78.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCHRONA PRZED HAŁASEM ZEWNĘTRZNYM W BUDYNKACH W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z IZOLACYJNOŚCIĄ CIEPLNĄ

AUTORZY:
Leszek DULAK (1)
Rafał ŻUCHOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.255

SŁOWA KLUCZOWE:
izolacyjność akustyczna właściwa R, poprawa izolacyjności akustycznej właściwej, współczynnik przenikania ciepła U, system izolacji cieplnej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/692

DOI:
10.7862/rb.2016.255

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.255

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności