Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.241, DOI: 10.7862/rb.2016.241

POMIARY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WYBRANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WIELKOPŁYTOWYM PRZED I PO DOCIEPLENIU

Kinga ZĘBALA

DOI: 10.7862/rb.2016.241

Streszczenie

W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynku z tzw. wielkiej płyty. Badania wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. O wpływie docieplenia na izolacyjność akustyczną przegrody jednowar-stwowej pisano już wielokrotnie. Analizy dokonywano wówczas na podstawie ba-dań laboratoryjnych. Jednak aby sprawdzić, jaki wpływ na izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych z „wielkiej płyty” ma ich docieplenie, dokonano pomiarów w przykładowym mieszkaniu. Badania wykonano w budynku mieszkalnym wielo-rodzinnym zbudowanym w technologii WUFT (ściana trójwarstwowa). Pomiary wykonano w dwóch wariantach: przed i po dociepleniu ścian styropianem grubości 8 cm. Badano ściany z oknami oraz ścianę pełną pokoju, sąsiadującą ze ścianą z oknem. W celu zminimalizowania wpływu okien, wykonano również pomiary po zaizolowaniu ich płytami z wełny mineralnej, które układano warstwami naprze-miennie. Następnie przedstawiono wyniki i dokonano ich analizy. Docieplenie ma wpływ na izolacyjność akustyczną przegrody. Drugim elementem analizy w aspekcie izolacyjności akustycznej było określenie wpływu okien.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]          Kłosak A. „Relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną a właściwościami ciepl-nymi ścian zewnętrznych - wstępne rozpoznanie zagadnienia”, Międzynarodowe seminarium Energodom 2006, Kraków, październik 2006, Czasopismo Techniczne - Budownictwo, z. 5-B/2006, tom II, s. 359-372.

[2]          Zębala K., Zastawna-Rumin A., Kłosak A., Dulak L. „Relacje pomiędzy izolacyjno-ścią akustyczną a izolacyjnością termiczną ścian jedno i wielowarstwowych” Mię-dzynarodowa konferencja Energodom 2012, Kraków, wrzesień 2012, Czasopismo Techniczne - Budownictwo, 2-B/2012, s. 471-481.

[3]          PN-EN ISO 140-5 z 1999 r. - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izola-cyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów.

[4]          PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w bu-dynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - od dźwięków po-wietrznych.

[5]          Szudrowicz B. „Budownictwo ogólne” tom 2, Fizyka budowli, rozdz. 8, Arkady.

[6]          ISO 717-1 z 2013 r. Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of build-ing elements - Part 1: Airborne sound insulation.

[7]          Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami.

[8]          Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-dynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

Podsumowanie

TYTUŁ:
POMIARY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WYBRANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WIELKOPŁYTOWYM PRZED I PO DOCIEPLENIU

AUTORZY:
Kinga ZĘBALA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.241

SŁOWA KLUCZOWE:
izolacyjność akustyczna, ciśnienie akustyczne, decybel, wielka płyta, WUFT

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/678

DOI:
10.7862/rb.2016.241

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.241

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności