Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.228, DOI: 10.7862/rb.2016.228

REWITALIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W MIASTACH DO 10 TYS. MIESZKAŃCÓW SZANSĄ NA ROZWÓJ MAŁYCH MIAST

Milena STETTNER

DOI: 10.7862/rb.2016.228

Streszczenie

Współczesne małe miasta mają wiele problemów urbanistyczno-społecznych. Zachwiana równowaga demograficzna, brak potencjału ekonomicznego, degradacja odgórnych obszarów w mieście, wyludnianie i pustoszenie śródmieść to główne aspekty, na które autorka zwraca uwagę w swoim artykule. Jak powstrzymać niszczący proces przestrzenny i społeczny oraz doprowadzić do zrównoważonego rozwoju? Rewitalizacja jako działanie kompleksowe może być dobrym rozwiązaniem. W artykule przedstawiono badania wszystkich małych miast do 10 tys. mieszkańców (54) w województwie dolnośląskim pod względem zmian demograficznych i ekonomicznych (liczba ludność w podziale na grupy ekonomiczne, saldo migracji i przyrost naturalny) oraz w wyniku delimitacji wybrano 9 (Głuszyca, Lądek-Zdrój, Lubawka, Lwówek Śląski, Pieszyce, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Ziębice) w najgorszej kondycji społeczno-ekonomicznej i przebadano je pod kątem stanu zasobów mieszkaniowych (dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, liczba pustostanów i powierzchnia na 1 mieszkańca). Celem badania było ukazanie problemu degradacji centralnych obszarów w małych miastach do 10 tys. mieszkańców i próba zdefiniowania wniosków dla władz jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu zastosowanie np. Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako dobrej praktyki. Niewątpliwie dużym problemem w procesach naprawczych centralnych obszarów w mieście jest zróżnicowanie zabudowy pod względem struktury własności, jednak przez wzgląd na większość w zasobie gminnym, można zastosować naprawcze programy unijne. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Stettner M.: Rewitalizacja a obraz miasta, czyli znaczenie procesów odnowy przestrzeni małych miast dla społeczności lokalnej, Praca zbiorowa pod red. Skowronek J. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, CBiDGP, Lędziny-Katowice 2015, s. 269.

[2]  Europejska Rada Urbanistów: Nowa Karta Ateńska 2003 Wizja miast XXI wieku, Wydawnictwo Alinea, Firenze 2003, s. 16.

[3]  Rybka A., Walicka-Góral B.: Rewitalizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych, Czasopismo techniczne Architektura, Zeszyt 14, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 162.

[4]  Kaczmarek S.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 22-23.

[5]  Skalski K.: Rewitalizacja obszarów zabytkowej zabudowy, Praca zbiorowa pod red. Jurek K., Majchrzak M. Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Kraków 2001.

[6]  Hajduga P.: Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej na przykładzie Świdnicy – wybrane aspekty, Gospodarka i przestrzeń, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 341, Wrocław 2014, s. 39.

[7]  Chmielewski J. M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005, s. 152.

[8]  Muzioł-Węcławowicz A.: Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, Praca zbiorowa pod red. Jarczewski W. Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 25-85.

[9]  Fornagiel K.: Rewitalizacja miast a potrzeby społeczne, Czasopismo techniczne Architektura, Zeszyt 12, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 182.

[10]  Krzysztofek K.: Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, Praca zbiorowa pod red. Jałowiecki B. i in. Przemiany miasta: wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005, s. 43.

[11]  Jarczewski W.: Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 291.

[12]  Boryczka E. M.: Koncepcje Town Centre Management w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich polskich miast, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 332, Wrocław 2014, s. 158-159.

[13]  http://euroeko.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/ {dostęp: 20 czerwca 2015}.

[14]  Korniłowicz J.: Stan mieszkalnictwa w Polsce, Problemy Rozwoju Miast, Wydawnictwo IRM, numer 3, Kraków 2009, s. 89.

Podsumowanie

TYTUŁ:
REWITALIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W MIASTACH DO 10 TYS. MIESZKAŃCÓW SZANSĄ NA ROZWÓJ MAŁYCH MIAST

AUTORZY:
Milena STETTNER

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Wrocławska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.228

SŁOWA KLUCZOWE:
modernizacja, Europejski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, śródmieście, równowaga demograficzna, instalacje techniczno-sanitarne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/665

DOI:
10.7862/rb.2016.228

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.228

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności