Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.225, DOI: 10.7862/rb.2016.225

ZALECENIA NORMOWE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO DROGOWEJ KONSTRUKCJI INŻYNIERSKIEJ NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WYBRANYCH CECH FIZYKO-CHEMICZNYCH

Izabela SKRZYPCZAK, Janusz KOGUT, Lidia BUDA- OŻÓG, Joanna KUJDA

DOI: 10.7862/rb.2016.225

Streszczenie

Ważnym zagadnieniem mającym decydujący wpływ w ocenie stanu technicznego całej konstrukcji ma jakość materiału konstrukcyjnego, z którego jest on wykonany. Dla żelbetowych wiaduktów drogowych zagrożeniem dla betonu są: dwutlenek węgla, zawarty w atmosferze, chlorki, pochodzące z soli powszechnie stosowanych do odladzania oraz związki siarki pochodzące ze spalin. W wyniku kombinacji tych agresywnych czynników następuje albo zobojętnianie betonu albo skażenie go. Głównym aspektem poruszanym w pracy są różne zalecenia normowe dotyczące zawartości chlorków w betonie konstrukcyjnym oraz próba ich weryfikacji według podejścia probabilistycznego. Celem artykułu jest ocena stanu betonu w elementach wiaduktu w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. Badaniami objęto rdzenie betonowe pobrane z różnych elementów badanego obiektu, które w obserwacjach makroskopowych nie wykazywały uszkodzeń korozyjnych. Wykonano badania fizyko-mechaniczne betonu, określono jego skład oraz zawartości chlorków, siarczanów i zasięg karbonatyzacji. Korzystając ze standardowej procedury stwierdzono przekroczenie wartości progowej chlorków dla spodu konstrukcji. Ryzyko inwestora dla przekroczenia wartości progowej oszacowano na podstawie przyjętych funkcji gęstości na ok. 1%. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  PN-EN 1504-9 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.

[2]  PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

[3]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 z dn. 03.08.2000.

[4]  Wilczak M. i inni, Badania betonu most przez rzekę Krzczonówka w miejscowości Pcim w ciągu drogi krajowej nr 7 km 709+310, Katedra Mostów, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, Rzeszów, maj-czerwiec 2007.

[5]  Owsiak Z., Ocena stanu betonu w elementach wiaduktu drogowego, Przegląd Budowlany 5/2007, s. 24-27.

[6]  PN EN 1992 -1-1:2008. Eurocod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

[7]  Hinrichs W., Compliance assessment of concrete: a probabilistic approach for the content of chlorides, 9-th International Probabilistic Workshop, Braunschweig 2011, s. 209-220.

[8]  PN-EN 1990: 2004. Podstawy projektowania konstrukcji. PKN, Warszawa, 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZALECENIA NORMOWE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO DROGOWEJ KONSTRUKCJI INŻYNIERSKIEJ NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WYBRANYCH CECH FIZYKO-CHEMICZNYCH

AUTORZY:
Izabela SKRZYPCZAK (1)
Janusz KOGUT (2)
Lidia BUDA- OŻÓG (3)
Joanna KUJDA (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Krakowska
(3) Politechnika Rzeszowska
(4) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.225

SŁOWA KLUCZOWE:
mosty drogowe, beton, chlorki

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/662

DOI:
10.7862/rb.2016.225

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.225

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności