Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.204, DOI: 10.7862/rb.2016.204

UWAGI DO REWALORYZACJI TERENU WOKÓŁ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

Dominika KUŚNIERZ-KRUPA, Michał KRUPA

DOI: 10.7862/rb.2016.204

Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje problem rewaloryzacji terenu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Grywałdzie. Opisano w nim historię świątyni wraz z udokumentowanymi pracami rewaloryzacyjnymi obiektu oraz jego otoczenia, stan istniejący zespołu oraz wytyczne konserwatorskie do procesu rewaloryzacji zagospodarowania terenu wokół kościoła.

Kościół pw. św. Marcina został wzniesiony w wieku XV i jest jednym z najcenniejszych przykładów sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Sam obiekt w związku z licznymi pracami renowacyjnymi jakie były tutaj prowadzone w wieku XX oraz na początku XXI jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast jego otoczenie, na które składa się: kamienny mur ogrodzeniowy, dwie pary filarów tworzących symboliczne bramy w murze ogrodzeniowym, schody terenowe oraz kamienne dojścia do świątyni, jest w złym stanie technicznym i wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Interwencja ta winna być poprzedzona opracowaniem wytycznych konserwatorskich w postaci programu prac konserwatorskich przy zabytku, a także projektu budowlano-wykonawczego planowanych prac. Proces rewaloryzacji przedmiotowego terenu winien być prowadzony w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż kościół wraz z otoczeniem jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Wyd. Zakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880, T. XV cz. 1, s.v.

[2]  Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Wyd. Literackie, Kraków 1987, s. 96.

[3]  Spiss T., Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicji, Lwów 1912, s. 49.

[4]  Kopera F., Kościoły drewniane w Galicji Zachodniej, seria I, Kraków 1915, z. 2-3, ss. 101-105.

[5]  Szydłowski T., Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. III, woj. Krakowskie, T. 1, z. 1, Powiat nowotarski, Warszawa 1938, ss. 59-62.

[6]  Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce w XV wieku, Wyd. PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981, s. 214.

[7]  Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wyd. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s.72.

[8]  Brykowski R., op. cit, s. 214.

[9]  Szydłowski T., op. cit, s. 8.

[10]  M. Kornecki, op. cit., ss. 96-97.

[11]  Ibidem.

[12]  R. Brykowski, M. Kornecki, op. cit., s. 72.

[13]  M. Kornecki, op. cit., s. 97.

[14]  Katalog produktów firmy Remmers Polska.

Podsumowanie

TYTUŁ:
UWAGI DO REWALORYZACJI TERENU WOKÓŁ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

AUTORZY:
Dominika KUŚNIERZ-KRUPA (1)
Michał KRUPA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.204

SŁOWA KLUCZOWE:
zagospodarowanie wokół kościoła, rewaloryzacja, zespół zabytkowy, konserwacja kamienia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/641

DOI:
10.7862/rb.2016.204

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.204

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności