Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.130, DOI: 10.7862/rb.2016.130

ZASADY OKREŚLANIA PRZYNALEŻNOŚCI DO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Janusz RAK

DOI: 10.7862/rb.2016.130

Streszczenie

Bezpieczeństwo i ochrona systemu są ściśle związane z różnego rodzaju zagrożeniami, które w sposób dynamiczny ewoluują. To z kolei powoduje konieczność antycypacji i kreowania nowych metod przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Zaproponowano nowe sposoby finansowania ryzyka katastroficznego. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Damodaran A.; Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 2. Dyrektywa Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 roku w sprawie rozpoznania
  i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, Dz.U.UE.L.08.345.75.
 3. Kopaliński W.; Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Wydawnictwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013.
 5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1, Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej, Wydawnictwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013.
 6. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 2, Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje, Wydawnictwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013.
 7. Rak R.J.; Problematyka ryzyka w wodociągach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
 8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Dz.U. z 2002 r. nr 62, poz. 558 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 ze zm.
 10. Wieczorek-Kosmala M.; Nietradycyjne instrumenty finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie. Ekonomia, finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZASADY OKREŚLANIA PRZYNALEŻNOŚCI DO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

AUTORZY:
Janusz RAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.130

SŁOWA KLUCZOWE:
infrastruktura krytyczna, system wodociągowy, zagrożenia, ochrona

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/567

DOI:
10.7862/rb.2016.130

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.130

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-06-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności