Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.109, DOI: 10.7862/rb.2016.109

KOLONIZACJA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY BAKTERIAMI LEGIONELLA SP. W SZPITALACH I OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE BADAŃ PROWADZONYCH NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO I MIASTA PRZEMYŚLA

Barbara HONICKA, Adam SIDOR

DOI: 10.7862/rb.2016.109

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie i ocena kolonizacji sieci wody ciepłej szpitali i obiektów użyteczności publicznej bakteriami Legionella sp. na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla w latach 2010–2013. Do oceny wykorzystano wyniki badań wody ciepłej uzyskane w ramach nadzoru realizowanego w tym zakresie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Uzyskane wyniki badań z lat 2010-2013 wyraźnie wskazują na skolonizowanie bakteriami Legionella sp. instalacji ciepłej wody użytkowej na poziomie średnim i wysokim. W ocenianych sieciach ciepłej wody były znaczące przekroczenia liczby bakterii Legionella sp. Łącznie zbadano 28 próbki wody ciepłej, w 12 spośród nich wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii Legionella sp. (tj. powyżej 100 j.t.k. w 100 ml wody), co stanowiło 43% przebadanych próbek. Próbki do badań pobrano z instalacji wodociągowej z następujących miejsc: kotłownia – wpływ do podgrzewacza, kotłownia – wypływ z podgrzewacza, kran w łazienkach dla pacjentów z oddziałów, na których przebywają osoby należące do grupy podwyższonego ryzyka (onkologia, intensywna opieka medyczna). Punkty pobierania próbek obejmowały także urządzenia wytwarzające aerozol wodno–powietrzny (jacuzzi). Pobór wody poprzedzało badanie temperatury wody. Aby spowodować zmniejszenie ich koncentracji zostały przeprowadzone procesy dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej. Najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej było chlorowanie. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych uzyskano wymaganą jakość ciepłej wody w ocenianych obiektach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baumann-Popczyk A. Sadkowska-Todys M., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze–epidemiologia i profilaktyka. Wydawnictwo £-medica press, 2014, s. 237-248.

[2] Stypułkowska-Misiurewicz H., Krogulska B., Pancer K., Matuszewska R.: Metodyka wykrywania i oznaczania bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym i w materiale klinicznym. Państwowy Instytut Higieny, Warszawa, 2001, s. 12.

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007, Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

[6] Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podkarpackiego: Instrukcja kontrolna z dnia 23.12.2009 r. wydanie IX.

[7] Polska Norma PN-EN ISO 11731-2:2008 „Jakość wody–wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella–część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii”, czerwiec 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KOLONIZACJA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY BAKTERIAMI LEGIONELLA SP. W SZPITALACH I OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE BADAŃ PROWADZONYCH NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO I MIASTA PRZEMYŚLA

AUTORZY:
Barbara HONICKA (1)
Adam SIDOR (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu
(2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.109

SŁOWA KLUCZOWE:
Legionella sp., szpitale, instalacja ciepłej wody, kolonizacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/546

DOI:
10.7862/rb.2016.109

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.109

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności