Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.48, DOI: 10.7862/rb.2016.48

BADANIA DOŚWIADCZALNE ZGINANYCH BELEK WYKONANYCH Z BETONÓW LEKKICH ZBROJONYCH SIATKĄ SPAWANĄ

Yuriy FAMULYAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA

DOI: 10.7862/rb.2016.48

Streszczenie

Belkowe elementy konstrukcyjne z pianobetonu i gazobetonu zazwyczaj są wykonywane jako jednolite, a do ich wzmacniania wykorzystywane są stalowe pręty o profilu gładkim lub żebrowanym. Badania eksperymentalno-teoretyczne elementów wykonanych z betonów lekkich zbrojonych niekonwencjonalnym zbrojeniem, w tym metodyka obliczania takich konstrukcji, są mało znane, a stosowanie takich elementów w praktyce jest rzadko spotykane. Jednym z rodzajów niekonwencjonalnego rozwiązania problemu zbrojenia elementów z betonów lekkich jest zamiana tradycyjnego zbrojenia na materiały pochodzenia biologicznego lub/i organicznego oraz stosowanie różnego rodzaju siatek. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych gazożużlobetonowych zginanych elementów belkowych zbrojonych stalowymi siatkami spawanymi. Pokazano niektóre wyniki badań eksperymentalnych wytrzymałości takich elementów poddanych obciążeniom.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]       Бабич Е.М. Конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях. К.: Выща школа, 1988. – 207 с.

[2] Исследование ячеистых бетонов и конструкцій: Сб. науч. тр. / Гл. ред. Серых Р.Л.; ред.. Муромский К.П. – М.: НИИЖБ, 1989. – 111 с.

[3] Кривицкий М.Я. Ячеистые бетоны (технология, свойства и конструкции) / М.Я.Кривицкий, Н.И.Левин, В.В.Макаричев – М.: Стройиздат, 1972. – 137 с.

[4] Опєкунов В.В. Пористі композиційні матеріали та їх використання у будівництві /В.В. Опєкунов. – К.:Академія будівництва України, 2006. – 85 с.

[5] Паплавскис Я., Новикс Ю. Теплотехнические свойства стен из ячеистого бетона // Сб. науч. трудов. Вып. 2. Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. – С. 193-196.

[6] Саницький М.А. Пінобетон на модифікованих портландцементах / М.А.Саницький, О.Р.Позняк, В.В.Ілів // VІІІ Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля», Львів, Кишице, Жешув, 6-11 жовтня 2003 р.: Зб. матеріалів конференції. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – С. 23-36.

[7] Патент України на корисну модель, u2014 11750 МПК Е04С 5/02 (2006.01). Пролітний газобетонний елемент з двостороннім вертикальним армуванням зварною сіткою / Фамуляк Ю.Є.; заявн. і патентовласник Львівський нац. аграр. ун-т – №99447, заявл. 30.10.2014; опубл. 10.06.2015. Бюл. № 11.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA DOŚWIADCZALNE ZGINANYCH BELEK WYKONANYCH Z BETONÓW LEKKICH ZBROJONYCH SIATKĄ SPAWANĄ

AUTORZY:
Yuriy FAMULYAK (1)
Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
(2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.48

SŁOWA KLUCZOWE:
gazobeton, żużlobeton, niekonwencjonalne zbrojenia, wytrzymałość, nośność, deformacje

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/485

DOI:
10.7862/rb.2016.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.48

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności