Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.46, DOI: 10.7862/rb.2016.46

METODA ROZWIĄZYWANIA ORTOTROPOWEGO WARSTWOWEGO PASMA PŁYTOWEGO

Mykhaylo DELYAVSKYY, Adam GRABOWSKI, Aleksandra NIESPODZIANA, Maria OLEJNICZAK

DOI: 10.7862/rb.2016.46

Streszczenie

Rozważa się belkę wielowarstwową wyciętą z pasma płytowego złożonego z grubych warstw ortotropowych i znajdującego się w warunkach zginania walcowego. Na powierzchni górnej belka poddana jest działaniu obciążenia dowolnie rozłożonego wzdłuż jej długości. Dolna powierzchnia jest nieobciążona. Opracowano model matematyczny, w którym rozpatrywana belka znajduje się w płaskim stanie odkształcenia. Model opisuje się układem dwóch sprzężonych równań różniczkowych sformułowanych w pochodnych cząstkowych. Rozwiązanie tego układu wybiera się w postaci sumy iloczynów nieznanych funkcji jednej zmiennej i funkcji trygonometrycznych innej zmiennej. Naprężenia i przemieszczenia w płycie wyraża się przez odpowiednie funkcje kształtu pomnożone przez nieznane parametry modelu za pomocą których spełnia się warunki powierzchniowe, brzegowe i warunki ciągłości na powierzchniach podziału warstw. Jako przykład rozważa się belkę trójwarstwową swobodnie podpartą na końcach i obciążoną siłą skupioną przyłożoną w środku rozpiętości powierzchni górnej. Otrzymane rozwiązanie z dużą dokładnością spełnia wszystkie warunki nałożone na rozpatrywany układ.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Beregova N., Delyavsky M., Nagórko W., Zeliński J.:Modelowanie grubych płyt warstwowo ortotropowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 18, Gliwice,2003, s. 40-45.

[2] DelyavskyM., KrawczukM., NagórkoW., PodhoreckiA.: Purebendingoforthotropicelasticrectanglebeam, Engineering Transactions, 50, 1-2, 2002,s. 55-67.

[3] Delyavskyy M., Rosiński K.:Modelowanie płyty grubej złożonej z trzech różnych warstw drewnianych,Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, 9, Szczecin, 2011,s. 19-33.

[4] Gołaś J., Podhorecka A., Delyavskyy M., Kravchuk M.: On the approach to the solution of bending problem for laminated plates, Mechanics of Composite Materials,38,3,2002, s. 253-262.

[5] Olejniczak M., Delyavskyy M., Kravczuk M.:Analiza zginania ortotropowego pas-ma płytowego, Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie, Bydgoszcz,2000, s. 81-89.

[6] Podhorecki A., Delyavskyy M., Olejniczak M.:Rozwiązywanie warstwowego pas-ma płytowego, Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Szczecin – Międzyzdroje, 2004,s. 103-116.

Podsumowanie

TYTUŁ:
METODA ROZWIĄZYWANIA ORTOTROPOWEGO WARSTWOWEGO PASMA PŁYTOWEGO

AUTORZY:
Mykhaylo DELYAVSKYY (1)
Adam GRABOWSKI (2)
Aleksandra NIESPODZIANA (3)
Maria OLEJNICZAK (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(3) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(4) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.46

SŁOWA KLUCZOWE:
pasmo płytowe, płyta ortotropowa, belka warstwowa, metoda analityczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/483

DOI:
10.7862/rb.2016.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.46

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności