Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.45, DOI: 10.7862/rb.2016.45

OCENA PRZYDATNOŚCI GEODEZYJNYCH METOD POMIAROWYCH DO BADAŃ PRZEMIESZCZEŃ MOSTU WISZĄCEGO

Damian BĘBEN, Wojciech ANIGACZ, Jacek KWIATKOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.45

Streszczenie

Celem badań było porównanie możliwości i ocena przydatności trzech metod pomiarowych, tj. tachimetryczną, fotogrametryczną i skaningu laserowego wykorzystanych do ustalenia zmian geometrycznych konstrukcji. Metody przetestowano na wiszącym moście technologicznym o rozpiętości głównego przęsła 165 m. Informacje o zmianie kształtu konstrukcji mostu pod wpływem obciążenie użytkowego są bardzo istotne ze względów utrzymaniowych (eksploatacyjnych). Zakres badań obejmował wykonanie pomiarów zmian strzałki ugięcia mostu w trakcie pracy taśmociągu i jego postoju. Pomiary tachimetryczne wykonano precyzyjnym tachimetrem firmy Leica TC2002. W metodzie fotogrametrycznej dla uzyskania wysokich rozdzielczości lustrzankę Canon 650D osadzono w obrotnicy GigaPano. W przypadku skaningu laserowego skorzystano z skanera FARO Focus 3D X130.W wyniku przeprowadzenia badań doświadczalnych uzyskano przemieszczenia głównego przęsła mostu nie przekraczające wielkości 72 mm, które są mniejsze od dopuszczalnych obliczonych zgodnie z normą mostową. Analiza uzyskanych wyników ze skanowania laserowego nie pozwoliły na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i zbyt małą gęstość skanów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Berényi A., Lovas T., Barsi A., Dunai L.: Potential of terrestrial laserscanning in load test measurements of bridges. PeriodicaPolytechnica Civil Engineering, vol. 53, no. 1, 2009, pp. 25-33.
  2. BeshrA.A.A.: Structural deformation monitoring and analysis of highway bridgeusing accurate geodetic techniques. Engineering, no. 7, 2015, pp. 488-498.
  3. Jauregui D.V., White K.R., Woodward C.B., Leitch K. R.: Noncontact photogrammetric measurement of vertical bridge deflection. Journal of Bridge Engineering, vol. 4, no. 4, 2003, pp. 212-222.
  4. Kwiatkowski J.L.: Monitorowanie budowlanych cykli realizacyjnych instalacji przemysłowych weryfikowane hybrydowymi technikami pomiarowymi. Praca doktorska, Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury, Opole 2014.
  5. Luhmann T., Müller Ch.: Photogrammetrielaserscanningoptische 3D-messtechnik. Herbert WachmanVerlag, Heidelberg 2007.
  6. PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA PRZYDATNOŚCI GEODEZYJNYCH METOD POMIAROWYCH DO BADAŃ PRZEMIESZCZEŃ MOSTU WISZĄCEGO

AUTORZY:
Damian BĘBEN (1)
Wojciech ANIGACZ (2)
Jacek KWIATKOWSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Opolska
(2) Politechnika Opolska
(3) J&L Consulting, Opole

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.45

SŁOWA KLUCZOWE:
most, pomiary, skaning laserowy, fotogrametria, tachimetria

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/482

DOI:
10.7862/rb.2016.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.45

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności