Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.37, DOI: 10.7862/rb.2016.37

ZGINANIE I SKRĘCANIE BELEK O PRZEKROJU MONO-SYMETRYCZNYM

Roman BIJAK, Grzegorz KOŁODZIEJ

DOI: 10.7862/rb.2016.37

Streszczenie

W pracy przedstawiono metodę wymiarowania zginanych i skręcanych belek monosymetrycznych opracowaną na podstawie [1]. Uwzględnia ona teorię skręcania Własowa i wprowadza pojęcie bimomentu. Moment zginający względem osi słabszej analizowano w konfiguracji odkształconej [2]. W celu wyznaczenia kąta skręcenia przekroju skorzystano ze wzorów teorii Własowa, zawartych w pracy Ruteckiego [3].

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  PN-EN 1993-6: 2009. Projektowanie konstrukcji stalowych − Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.

[2]  Hughes A.F., Iles D.C., Malik A.S. (2011), Design of steel beams in torsion, Steel Construction Institute, Sliwood Park, Ascot, Publication Number SCI P385, Berkshire, 2011 [http://www.steelconstruction.info/file:sci_p385.pdf : dostęp 20 maj 2015].

[3]  Rutecki J. Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1957.

[4]  Galéa Y.: Moment critique de déversement élastique de poutre fléchies –Présentation du logiciel LTBEAM. Revue Construction Métallique.CTICM, 2003(2).

[5]  PropSection v1.0.3, www.cticm.com/content/propsection-v103, dostęp 20.05.2016.

[6]  Bijak R., Chodor L.: Zginanie i skręcanie dwuteowników bisymetrycznych, Konstrukcje betonowe i metalowe, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015.

[7]  Żmuda J.: Konstrukcje wsporcze dźwignic, PWN, Warszawa 2013.

[8]  PN-EN 1993-1-1:2006. Projektowanie konstrukcji stalowych − Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZGINANIE I SKRĘCANIE BELEK O PRZEKROJU MONO-SYMETRYCZNYM

AUTORZY:
Roman BIJAK (1)
Grzegorz KOŁODZIEJ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) KYOTEC POLSKA sp. z o.o., Warszawa

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.37

SŁOWA KLUCZOWE:
belka podsuwnicowa, bimoment, skręcanie, przekrój monosymetryczny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/474

DOI:
10.7862/rb.2016.37

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.37

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności