Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.27, DOI: 10.7862/rb.2016.27

BADANIA WPŁYWU PODATNOŚCI PODPÓR NA NOŚNOŚĆ SPRĘŻONYCH PŁYT KANAŁOWYCH

Przemysław BODZAK, Łukasz SOWA

DOI: 10.7862/rb.2016.27

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań sprężonych płyt kanałowych opartych na podporach sztywnych (badanie normowe) oraz na podporach podatnych. Podpory podatne stanowiły belki stalowe umieszczone na obu końcach płyty. Zbadano dwa warianty płyt o pięciu kanałach, tj. HC320 oraz HC400. Obciążenie liniowe przykładano, zgodnie z procedurą normową, za pośrednictwem kształtownika stalowego. Badania wykazały, że w przypadku płyt HC umieszczonych na podporach podatnych nośność na ścinanie takich elementów jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z płytami badanymi na  podporach sztywnych. Zaobserwowana różnica nośności związana jest z wpływem sztywności poprzecznej przekroju płyty na rozdział siły tnącej na poszczególne żebra. Wpływ ten powinien zostać uwzględniony w obliczeniach statycznych i wytycznych projektowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN – EN 1163+A3:2011 Prefabrykaty z betonu – płyty kanałowe.

[2] FIB Bulletin no 6 Special design considerations for precast hollow core floors. International Fedaration for structural Concrete (fib) January 2000.

[3] Bodzak P.: Wpływ sztywności poprzecznej sprężonych płyt kanałowych opartych na podporach podatnych na ich nośność na ścinanie, Konferencja Naukowo - Techniczna „Konstrukcje sprężone:, Kraków 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA WPŁYWU PODATNOŚCI PODPÓR NA NOŚNOŚĆ SPRĘŻONYCH PŁYT KANAŁOWYCH

AUTORZY:
Przemysław BODZAK (1)
Łukasz SOWA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka 
(2) Politechnika Łódzka 

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.27

SŁOWA KLUCZOWE:
sprężone płyty kanałowe HC, ścinanie, podpory podatne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/464

DOI:
10.7862/rb.2016.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.27

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności