Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.19, DOI: 10.7862/rb.2016.19

CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Wojciech DROZD

DOI: 10.7862/rb.2016.19

Streszczenie

Elementy systemu „człowiek - teren budowy" stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa w realizacji robót. Badania i analizy wskazują na decydujące znaczenie czynnika ludzkiego w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. Teren budowy i jego elementy, wymieniane jako drugi, istotny element wpływający na zagrożenia, to coraz częściej podnoszone przedmioty badań bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt tych badań. Podjęto w nim próbę analizy cech terenu budowy (projektowych, realizacyjnych, środowiska) w celu wskazania ich znaczenia w definiowaniu okoliczności wypadku przy pracy. Badania zrealizowano na podstawie danych zarejestrowanych w statystycznych kartach wypadków, a dyskutowanymi jednostkami były zdarzenia wypadkowe przy pracy. Wykorzystując również źródła dodatkowe, w postaci tematycznych publikacji, utworzono zbiór warunków do zaistnienia przyczyn wypadków i scalono go ze zbiorem danych o wypadkach. W efekcie zestawiono grupę charakterystycznych zagrożeń na terenie budowy, które z kolei przypisano odpowiednim robotom budowlanym, sklasyfikowanym pod względem struktury technologiczno – organizacyjnej oraz zamodelowano czynniki determinujące zachowania pracowników budowlanych w czasie realizacji robót.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Behm M.:Construction sector. Journal of Safety Research, Vol. 39, No. 2, 2008, pp. 175 – 178.

[2] Drozd W., Kowalik M.:Nowoczesne systemy zabezpieczeń bhp przy robotach na wysokości. Czasopismo techniczne, Kraków 26 – 28 czerwca 2014, str. 247 – 255.

[3] Drozd W. Regresion analysis of accident absenteeism and variables describing working conditions. Monografia 480 – Recent advances in civil engineering: Construction management - Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska 2015.

[4] Hoła B.: Modelowanie jakościowe i ilościowe wypadkowości w budownictwie. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008.

[5] Hoła B., Szóstak M.: Model rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie. Czasopismo techniczne – Budownictwo. Politechnika Krakowska 2014.

[6] Kiviniemi M., Sulankivi K.: BIM – based Safety Management and Communication for Building Construction. Copyright © VTT 2011.

[7] Pęciłło M.: Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2003.

[8] Rozenfeld O., Sacks R.: Construction job safety analysis. Safety Science 48, 2010, pp. 491 – 498.

[9] Stępień T.: Identyfikacja czynników determinujących wypadkowość w budownictwie. Czasopismo techniczne – Budownictwo. Politechnika Krakowska 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY

AUTORZY:
Wojciech DROZD

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.19

SŁOWA KLUCZOWE:
wypadek, przyczyny, pracownik, zachowanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/456

DOI:
10.7862/rb.2016.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.19

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności