Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
34/3/13, DOI: 10.7862/rb.2013.34

Wpływ nawożenia na zamieranie karp wierzby energetycznej przy uprawie na glebie lekkiej

Leszek STYSZKO, Adam BOGUSKI, Diana FIJAŁKOWSKA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.34

Streszczenie

Celem badań była ocena wpływu nawożenia na zamieranie roślin dziewięciu klonów wierzby energetycznej w okresie siedmiu lat ich uprawy w okolicach Koszalina. W 2006 roku założono doświadczenie ścisłe metodą losowanych podbloków w układzie zależnym w trzech powtórzeniach. Podblokami I rzędu były cztery kombinacje nawozowe: (a) obiekty bez nawożenia, (b) obiekty nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 suchej masy), (c) obiekty nawożone kompostem (10 t·ha-1 suchej masy)  i   Hydrofoską 16 w dawce 562,5  kg·ha-1 (N – 90 kg·ha-1, P – 39,3 kg·ha-1 i  K – 74,7 kg·ha-1)  oraz  (d) obiekty nawożone kompostem  (10 t·ha-1 suchej masy) i  Hydrofoską 16 w dawce 1125  kg·ha-1 (N – 180 kg·ha-1, P – 78,6 kg·ha-1 i  K – 149,4 kg·ha-1), a II rzędu – dziewięć klonów wierzby: 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1018  i 1033. Przed ruszeniem wegetacji wierzby w latach 2007, 2008 i 2009 stosowano nawożenie Hydrofoską 16 na obiektach „c” i „d” z pominięciem kompostu. Poletko miało powierzchnię 34,5 m2 , na którym wysadzono 120 zrzezów wierzby. Poletko do zbioru podzielono na trzy równe części (a, b, c). Po drugiej wegetacji (luty 2008 roku) skoszono poletko „c”, poletko „b” - po trzeciej wegetacji (luty 2009 roku), a w listopadzie 2009 roku, skoszono wszystkie części poletka (a, b i c). W latach 2010-2012 nie nawożono poletek nawozami. Liczbę żywych karp wierzby na poszczególnych częściach poletka określano w latach 2006-2009 oraz w 2012 roku. Dane te opracowano statystycznie. Na zamieranie karp wierzby decydujący wpływ miały liczba lat odrastania pędów, interakcja klonów z liczbą lat odrastania pędów, klony a w mniejszym stopniu  - kombinacje nawozowe.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Faber A., Kuś J.: Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk. Wieś Jutra, nr 8-9(109-110), 2007, s.11-12.

[2]  Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J.: Produktywność klonów wierzb krzewiastych uprawianych na gruntach ornych w zależności od częstotliwości zbioru i gęstości sadzenia. Fragm. Agron., nr 2, 2002, s. 39-51.

[3]  Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Kopaczel M.: Production of willow (Salix spp.) biomass on arable land In short-term harwesting cycles. Pol. J. Nat. Sci., nr 20(1), 2006, s. 53-95.

[4]  Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Klasa A.: Productivity of seven clones of willow coppice in annual and quadrennial cutting cycles. Biomasa Bioenerg., 32)12), 2008, s. 1227-1234.

[5]  Stolarski J.M.: Agrotechniczne I ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby krzewiastej (Salix spp.) jako surowca energetycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.

[6]  Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma M. Shrubby willow crop In the four-year cycle at cultivation at light soil In Pomerania. [In:] Regional and Lokal Biomass Potential. Ed. By Michał Jasiulewicz. Polish Economics Association Koszalin Unicersity of Technology. Koszalin 2010, p. 159-190.

[7]  Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M.J.: Wierzba energetyczna, Wydawnictwo Plantpress, Kraków 2004.

[8]  Szczukowski S., Stolarski M.J., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A.: Productivity of willow coppice plants grown in short rotations. Plant Soil Environ., 51(9), 2005, s. 423-430.

[9]  Tworkowski J., Kuś J., Szczukowski S., Stolarski M. Produktywność roślin uprawianych na cele energetyczne. [W:] Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy. Monografia. Instytut Energetyki. Warszawa 2010, s. 34-49.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wpływ nawożenia na zamieranie karp wierzby energetycznej przy uprawie na glebie lekkiej

AUTORZY:
Leszek STYSZKO (1)
Adam BOGUSKI (2)
Diana FIJAŁKOWSKA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Koszalińska
(2) Politechnika Koszalińska
(3) Politechnika Koszalińska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
34/3/13

SŁOWA KLUCZOWE:
wierzba energetyczna, klony, nawożenie, lata odrastania pędów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/45

DOI:
10.7862/rb.2013.34

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.34

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności