Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.5, DOI: 10.7862/rb.2016.5

WYBÓR ROZKŁADU ODDZIAŁYWAŃ KLIMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY BAYES’A

Tomasz PYTLOWANY, Szczepan WOLIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.5

Streszczenie

Wybór typu zmiennej losowej na podstawie wyników badań polega najczęściej na aproksymacji parametrów przyjętego rozkładu. Jednak dostępne wyniki badań lub obserwacji często nie pozwalają na dostatecznie precyzyjne dopasowanie jednego z powszechnie stosowanych typów rozkładu zmiennej losowej. W artykule przedstawiono metodę opartą na wnioskowaniu Bayesa, która umożliwia oszacowanie miary dopasowania i optymalnego wyboru jednego z typowych rozkładów zmiennej losowej oraz wyznaczenie dystrybuanty liniowej kombinacji testowanych rozkładów. Zastosowanie przedstawionej metody zilustrowano na przykładzie oceny i wyboru dystrybuanty rozkładu reprezentującego obciążenie śniegiem gruntu oraz wyznaczenia kombinacji testowanych rozkładów w celu określenia wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem dla przyjętego okresu powrotu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Woliński Sz., Pytlowany T.: Uwagi o szacowaniu wartości oddziaływań za pomoca modelu Gumbela. Materiały konferencyjne 56 KN KILiW PAN oraz KN PZITB Kielce- Krynica 2010.

[2] Żurański J., Sobolewski A.: Obciążenie śniegiem w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Seria: Prace Naukowe ITB. Monografie. Warszawa  2009.

[3] Noortwijk J. M., Kalk H. J., Chbab E. H.: Bayesian estimation of design loads, HERON. Vol. 49, No. 2 (2004).

[4] Pytlowany T.: Bayesowski model oddziaływań klimatycznych. OW PRz, zeszyt nr 283. nr s.59  3/2 s. 43-50. Rzeszów  2012.

[5] Steenbergen M. R.: Maximum Likelihood Programming in R.

[6] Gwóźdź M., Machowski A. Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.

[7] PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

[8] EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Odziaływania na konstrukcje.  Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

[9] Mitzenmacher M, Upal E.: Metody probabilistyczne i obliczenia WN-T 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBÓR ROZKŁADU ODDZIAŁYWAŃ KLIMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY BAYES’A

AUTORZY:
Tomasz PYTLOWANY (1)
Szczepan WOLIŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.5

SŁOWA KLUCZOWE:
oddziaływania klimatyczne, obciążenie śniegiem, metoda Bayesa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/442

DOI:
10.7862/rb.2016.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.5

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności