Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.187, DOI: 10.7862/rb.2015.187

UKŁADY ODNIESIENIA PL-ETRF89, PL-ETRF2000 I RELACJE MIĘDZY NIMI

Roman KADAJ

DOI: 10.7862/rb.2015.187

Streszczenie

Nowy układ odniesienia PL-ETRF2000, reprezentowany przez stacje systemu
ASG-EUPOS, został wprowadzony do zastosowań formalnie Rozporządzeniem
RM z 2012 r. , jakkolwiek współrzędne stacji w tym układzie udostępniono dopiero
w lipcu 2013r. Ze względu na powszechne korzystanie z serwisów ASGEUPOS,
ważną kwestią stają się relacje pomiędzy nowym układem a istniejącym
układem PL-ETRF89, który ma już w Polsce ponad 20-letnią historię – stosowany
prawie we wszystkich „produktach” geodezyjno-kartograficznych. W zależności
od zastosowania, wspomniane relacje mogą mieć charakter „teoretyczny”, wyrażony
przez transformację konforemną (7-mio parametrową) lub „empiryczny”,
oparty na siatce interpolacyjnej, która pozwala uwzględnić dodatkowo lokalne deformacje
układu PL-ETRF89. Do tego ostatniego zadania, oprócz punktów sieci
POLREF możliwe stało się wykorzystanie wyników nowego wyrównania dawnej
sieci I klasy w układzie PL-ETRF2000. Po wprowadzeniu nowego układu odniesienia
PL-ETRF2000 wystąpiła potrzeba skalibrowania modeli quasi-geoidy
(anomalii wysokości) na nowe wysokości elipsoidalne. W użyciu praktycznym,
chodzi o to, by niwelacja satelitarna wykonywana przy wykorzystaniu serwisów
systemu ASG-EUPOS i modelu quasi-geoidy dawała wysokości normalne
w układzie PL-KRON86-NH bez przesunięcia systematycznego. W pracy przedstawiono
założenia i wyniki estymacji parametrów transformacji konforemnej
pomiędzy układami, wskazując na potrzebę zastosowania tych formuł w przypadku
integracji obiektów pochodzących z różnych układów odniesienia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bosy J.: Wyniki weryfikacji wyników integracji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS. Raport 
dla GUGiK-Warszawa, Wrocław, 30 listopada 2011.
[2] Jaworski L. i in.: Zintegrowanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS ETAP IV. Opracowanie i wyrównanie obserwacji GNSS. Raport CBK dla GUGiK [Pomiary wykonane przez Konsorcjum: OPGK sp. z o.o. w Lublinie (lider), CBK-Warszawa - wykonanie prac w etapie IV, PPGK S.A. Warszawa, PPG Sp. z o. o. Warszawa, OPGK
w Łodzi Sp. z o.o., PMG Sp z o.o., Katowice], Warszawa, lipiec 2011.
[3] Kadaj R.: Algorytm opracowania modelu PL-geoid-2011. Seminarium KG PAN i Wydział Geodezji i Kartografii PW p.t. Realizacja osnów geodezyjnych a problemy geodynamiki, Grybów, 25-27 września 2014.
[4] Kadaj R.: Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Wytyczne Techniczne G-1.10 (załącznik – program TRANSPOL). Wyd. GUGiK, Warszawa 2001.
[5] Kadaj R.: Skutki metryczne wprowadzenia układu PL-ETRF2000, w tym dotyczące kalibracji modeli quasi-geoidy. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN AGH w Krakowie, 24-27 września 2013.
[6] Kadaj R., Świętoń T.: TRANSPOL 2.06 – Pogram transformacji i przeliczeń współrzędnych pomiędzy różnymi układami w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Opis metod, algorytmów i oprogramowania. Wykonano dla GUGIK na podstawie umowy nr BO-4-2503-183/GI-2500-610-83/2012 z dnia 17 grudnia 2012. Program wraz z opisem dostępny na stronach:
www.gugik.gow.pl, www.asgeupos.pl.
[7] Liwosz T., Rogowski J., Kruczyk M., Rajner M., Kurka W.: Wyrównanie kontrolne obserwacji satelitarnych GNSS wykonanych na punktach ASG-EUPOS, EUREF-POL, EUVN, POLREF i osnowy I klasy wraz z ocena wyników. Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, Raport dla GUGiK-Warszawa, Warszawa, 15 grudnia 2011.
[8] Materiały informacyjne ASG-EUPOS na stronach www.asgeupos.pl, www.gugik.gov.pl
[9] Materiały informacyjne firmy AlgoRes-Soft na stronie www.geonet.net.pl
[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24. sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Podsumowanie

TYTUŁ:
UKŁADY ODNIESIENIA PL-ETRF89, PL-ETRF2000 I RELACJE MIĘDZY NIMI

AUTORZY:
Roman KADAJ

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.187

SŁOWA KLUCZOWE:
układ odniesienia, system ASG-EUPOS, parametry transformacji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/423

DOI:
10.7862/rb.2015.187

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.187

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności