Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.202, DOI: 10.7862/rb.2015.202

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF AN NOISE BARRIER ALONG THE RAILWAY LINE RZESZOW-MEDYKA

Karol PERETA, Leonard ZIEMIAŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.202

Abstract

The noise is generated by trains due to the operation of the engine, the wheels
rolling on rails and train aerodynamics. In order to reduce rail noise one can distinguish
passive and active measures aimed at reducing noise. The passive noise
protection measures include railway noise barriers and insulated windows.
In this article the efficiency of noise barriers along the railway line Kraków - Medyka
in Debica has been discussed. The test screen with a length of about 590m
and a height of 3m located on the embankment height of 4m protects singlefamily
housing residents against excessive influence of railway noise. The efficiency
of the test screen depending on the type of the train and the track it is moving
on is in the range between 4 - 17 dB.

Full text (pdf)

References

[1] Bohatkiewicz J., Biernacki S., Hałucha M. Analiza wyników map akustycznych
opracowanych dla odcinków linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 30 000
przejazdów rocznie, VIII Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych
eksploatacją...” Wibroszyn, Kraków, 2013
[2] Bohatkiewicz J., Biernacki S., Hałucha M. Wariantowanie zabezpieczeń akustycznych
dla linii kolejowych w opracowaniach środowiskowych na wybranych
przykładach, VIII Se-minarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją...”
Wibroszyn, Kraków, 2013
[3] Czaja P. Ekrany akustyczne a hałas komunikacyjny, http://www.techbud.com.pl/halas1A.htm
[2] Jabben J., Potma C. Sound Exposure Levels from Trains and Sleep Disturbance,
Inter-noise 2014, Melbourne, Australia, 16-19 November
[5] Kozłowski W., Surowiecki A. Rozwiązania dotyczące uwarunkowań śodowiskowych
w procesie modernizacji magistral kolejowych, Problemy Kolejnictwa –
Zeszyt 152, str. 251-266.
[6] Morgan P., Peeling J. Railway noise mitigation factsheet 03: Low-height noise
barriers, Technical Review, November 2012.
[7] PN-ISO 10847:2002, Akustyka. Wyznaczanie "In Situ" skuteczności zewnętrznych
ekranów akustycznych wszystkich rodzajów.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2001r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
(Dz. U. 2001 nr 140 poz. 824).
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych
i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływania akustyczne
na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych,
oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. Nr 1, poz. 8).
[10] Tomaszewski F., Wojciechowska E. Transport kolejowy a ochrona środowiska,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011
[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.).
[12] Zakrzewski T., Żuchowski R. Kompedium akustyki architektonicznej wraz z przykładami
metod obliczeniowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

About this Article

TITLE:
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF AN NOISE BARRIER ALONG THE RAILWAY LINE RZESZOW-MEDYKA

AUTHORS:
Karol PERETA (1)
Leonard ZIEMIAŃSKI (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.202

KEY WORDS AND PHRASES:
noise barrier, efficiency, railway line, rail noise

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/409

DOI:
10.7862/rb.2015.202

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.202

RECEIVED:
2015-05-26

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności