Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.212, DOI: 10.7862/rb.2015.212

WSTĘPNE ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE TERENÓW DOLIN RZECZNYCH POCHODZENIA ALUWIALNEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH I SATELITARNYCH

Krzysztof WILK

DOI: 10.7862/rb.2015.212

Streszczenie

Planowanie inwestycji budowlanych wymaga przeprowadzenia, często wnikliwych
i wielokryterialnych analiz ich racjonalności. Jednym z czynników mających
wpływ na ograniczenie kosztów przedsięwzięcia jest odpowiednie rozpoznanie
geotechniczne. Dokładna analiza warunków gruntowych wymaga przeprowadzenia
czasochłonnych i kosztownych badań. Często jednak już na wstępnym
etapie planowania można wskazać zagrożenia mogące występować w podłożu.
Pomocna może być w tym analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych. W pracy
przedstawione zostały możliwości wykorzystania takich zdjęć i opartej na nich ortofotomapy
do analizy geotechnicznej aluwialnych dolin rzecznych. Dzięki obecnie
powszechnemu dostępowi elektronicznemu do wspomnianych materiałów ich
wykorzystanie jest tym bardziej racjonalne. Tradycyjne mapy topograficzne nie są
w stanie odwzorować wielu szczegółów morfologii terenu, przydatnych do wnioskowania
o budowie podłoża gruntowego. W pracy opisano podstawowe procesy
fluwialne kształtujące podłoże w dolinach rzecznych i jego krótką charakterystykę.
Analizę morfologii terenu teras zalewowych, pod kątem opisu warunków geotechnicznych,
przedstawiono na przykładzie wybranych fragmentów doliny rzeki
Wisłoka.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna, Wydawnictwa Naukowe
PWN, Warszawa 2013.
[2] Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R.: Interpretacja zdjęć lotniczych, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
[3] Dorozhynskyy O., Tukaj R.: Fotogrametria, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej,
Lwów – Kraków 2009.
[4] Falkowski T., Ostrowski P.: Morfogeneza powierzchni tarasu zalewowego Wisły
w okolicach Magnuszewa w obrazie zdjęć satelitarnych i lotniczych, Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 9/2010, Polska Akademia Nauk Oddział
w Krakowie, 2010, s. 89-100.
[5] http://debica.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice
+OSM+ (dostęp: 04 listopada 2015)
[6] http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel
_kraj_ORTO (dostęp: 04 listopada 2015)
[7] http://mielec.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice
+OSM+ (dostęp: 04 listopada 2015)
[8] Jaremski J., Wilk K.: Analiza wpływu zmian zawilgocenia gruntów madowych
wywołanych stanami powodziowymi na parametry geotechniczne, Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej, nr 208, Budownictwo i Inżynieria Środowiska,
z. 36, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004, s. 47-53.
[9] Jaremski J., Wilk K.: Wpływ zmian parametrów geotechnicznych wywołanych
stanami powodziowymi na obiekty budowlane, XII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki
Wodnej „Ochrona przeciwpowodziowa w społeczeństwie informacyjnym”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2002, s. 17-21.
[10] Jeż J.: Biogeotechnika, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
[11] Migoń P.: Geomorfologia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013.
[12] Mizerski W.: Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
2015.
[13] Mizerski W.: Geologia Polski, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2014.
[14] Myślińska W.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, Wydawnictwa
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
[15] Wilk K.: Badanie wodoprzepuszczalności gruntów spoistych akumulacji rzecznej,
Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 1/2007, IMOGEOR Sp. z o.o., 2007, s.32-36.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WSTĘPNE ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE TERENÓW DOLIN RZECZNYCH POCHODZENIA ALUWIALNEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH I SATELITARNYCH

AUTORZY:
Krzysztof WILK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.212

SŁOWA KLUCZOWE:
ortofotomapa, zdjęcia lotnicze i satelitarne, doliny rzeczne, rozpoznanie
geotechniczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/399

DOI:
10.7862/rb.2015.212

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.212

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności