Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.159, DOI: 10.7862/rb.2015.159

Numeryczny model wyrobisk zabytkowej kopalni węgla kamiennego „Guido”

Marian PONIEWIERA, Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL, Magdalena WRÓBEL

DOI: 10.7862/rb.2015.159

Streszczenie

W artykule przybliżono historię zakładu górniczego „Guido”, który jest obecnie wykorzystywany w celach turystycznych. Opisano czynności, jakie należy wykonać w celu utworzenia przestrzennego modelu wyrobisk górniczych przy użyciu dwóch różnych metod – prostej i zaawansowanej. Pod pojęciem modelu autorzy rozumieją schemat przedstawiający układ wyrobisk górniczych wykorzystywanych do udostępniania i eksploatacji złoża. Uproszczony model wyrobisk górniczych wykonano wykorzystując do tego celu punkty wysokościowe (koty, punkty osnowy) oraz osie wyrobisk. Model taki służy do szybkiej wizualizacji przestrzennej wyrobisk. W zaawansowanej metodzie wykorzystano ociosy wyrobisk i punkty wysokościowe. Utworzony tą metodą model umożliwia ukazanie wnętrza wyrobiska, jednak jego wykonanie jest bardziej czasochłonne. Szczególną uwagę skupiono na przygotowaniu obiektów tworzących bryły i warunkach, jakie muszą one spełniać, by mogły być uwzględnione w tworzonym modelu. Opisano czynności kontrolne, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do tworzenia przestrzennego modelu wyrobisk, podczas jego tworzenia a także po jego utworzeniu. Wskazano również praktyczne możliwości wykorzystania utworzonych modeli w codziennej pracy zakładów górniczych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]       Poniewiera M.: Generowanie Numerycznego Modelu Złoża w programie Autodesk Civil 3D, Ochrona środowiska na terenach górniczych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwiec 2008. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [i in.]. Katowice: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2008, s. 243-252

[2]       Poniewiera M.: Model numeryczny złoża węgla kamiennego i jego praktyczne zastosowania., Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 1277-1287

[3]       http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/gornictwo;3907167.html, 28.06.2015 r.

[4]       http://www.kopalniaguido.pl/historia, 28.06.2015 r.

[5]       https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Guido, 28.06.2015 r.

[6]       https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Makoszowy, 28.06.2015 r.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Numeryczny model wyrobisk zabytkowej kopalni węgla kamiennego „Guido”

AUTORZY:
Marian PONIEWIERA (1)
Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL (2)
Magdalena WRÓBEL (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska w Gliwicach
(2) Geo-Com Knurów
(3) Geo-Lisp Książenice

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.159

SŁOWA KLUCZOWE:
górnictwo, mapy numeryczne, przestrzenny model wyrobisk, kopalnia „Guido”

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/382

DOI:
10.7862/rb.2015.159

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.159

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności