Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.156, DOI: 10.7862/rb.2015.156

Monitoring rynku programów geodezyjnych wykorzysty-wanych do opracowania mapy do celów projektowych na terenie powiatu krakowskiego

Monika MIKA, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Monika SIEJKA

DOI: 10.7862/rb.2015.156

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono ekonomiczny, techniczny i użytkowy aspekt wykorzystania programów komputerowych do realizacji jednej z najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych, opracowania mapy do celów projektowych. Badania przeprowadzono w odniesieniu do czterech najczęściej stosowanych programów: MicroStation z nakładką MK2013, C-Geo, EwMapa, MikroMap. Wybór programów oparto o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 30 wybranych losowo firm działających na terenie powiatu krakowskiego. Ocenę użyteczności wskazanych programów wykonano na bazie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego wybranego obiektu wielkokubaturowego. Dane w postaci współrzędnych punktów w terenie pozyskano przy zastosowaniu najnowszych technologii pomiarowych. Nadrzędnym celem przeprowadzonych badań była próba weryfikacji możliwości wykorzystania niniejszych programów pod kątem wymogów stawianych wykonawcom prac geodezyjnych przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Całość zagadnienia rozpatrzono w aspekcie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]     Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie, Warszawa 1996.

[2]     Cymerman M.: Kontrola dokumentacji technicznej w ODGiK zgodnie z nowymi przepisami, Nowa Geodezja w Praktyce, Nr 2/2012.

[3]     Cymerman M.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem, Nowa Geodezja w Praktyce, Nr 1/2012.

[4]     Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne, Gall, Katowice 2007

[5]     Izdebski W.: http://www.izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/ 2013_GML_ Waldemar_Izdebski.pdf [dostęp 3 marca 2015r.]

[6]     Iwaniak K: http://konferencjagml. kondor.pl/prezentacje/ 01_Iwaniak_ GML_w_praktyce_geodezyjnej.pdf, [dostęp 10 marca 2015r.].

[7]     Jagielski A.: Geodezja I, Wydanie 2, Geodpis, Kraków 2005.

[8]     Miksa K.: Wytyczne techniczne modułu wymiany danych ewidencyjnych (export-import) w formacie SWDE/SWING w tym w trybie różnicowym, Załącznik nr 1 do „Warunków technicznych”, Opracował mgr inż. Krzysztof Miksa na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Departamentu Katastru i Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Warszawa 2006.

[9]     Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454).

[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

[11] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 poz. 383).

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

[13] http://www.geodezy.com.pl

[14] http://www.coder.atomnet.pl

[15] http://geobid.pl

[16] http://softline.xgeo.pl

Podsumowanie

TYTUŁ:
Monitoring rynku programów geodezyjnych wykorzysty-wanych do opracowania mapy do celów projektowych na terenie powiatu krakowskiego

AUTORZY:
Monika MIKA (1)
Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA (2)
Monika SIEJKA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(2) AGH w Krakowie
(3) Uniwersytet  Rolniczy  w  Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.156

SŁOWA KLUCZOWE:
mapa do celów projektowych, programy geodezyjne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/379

DOI:
10.7862/rb.2015.156

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.156

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności