Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.55, DOI: 10.7862/rb.2015.55

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII WZNOSZENIA BUDYNKÓW WIELKOPRZESTRZENNYCH W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Radosław KURZYP

DOI: 10.7862/rb.2015.55

Streszczenie

Technologia tworzenia ekologicznych budynków mieszkalnych PlusDOM, powstała
w wyniku poszukiwań takich rozwiązań architektonicznych, które jak najmniej
szkodziłyby zanieczyszczonemu przez współczesną cywilizację środowisku przyrodniczemu.
Cechą charakterystyczną tej technologii jest wykorzystanie do budowy
specjalnego szkieletu, wykonanego z drewna klejonego, stanowiącego samonośną
konstrukcję, wzorowaną na budownictwie wielkoprzestrzennym. Taki szkielet można
dowolnie kształtować w przestrzeni. Ponadto, można wypełniać go różnym materiałem
organicznym o minimalnym stopniu przetworzenia, jak np. lekka glina, słoma
lub kamienie. Zaletą tej technologii jest możliwość pozyskiwania surowców do
wypełnienia konstrukcji znajdującej się w bliskim otoczeniu docelowej lokalizacji
budynku, zwłaszcza jeśli miejscem tym będą tereny porolne w krajobrazie rolniczym.
Dodatkowo, domy w technologii PlusDOM są relatywnie tanie i stanowiłyby
budownictwo jednorodzinne, będące alternatywą dla komunalnych bloków mieszkalnych.
Ma to istotne znaczenie gospodarcze i społeczne. Z punktu widzenia
ochrony środowiska przyrodniczego, domy w technologii PlusDOM, wykonywane
z naturalnych, łatwych do biodegradacji surowców, energooszczędne oraz niskoemisyjne
stanowią przykład nowoczesnego rozwiązania problemu niekorzystnego
wpływu budownictwa na środowisko. Prezentowana technologia pozwala na budowę
domów nawet w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych (np. rezerwatów, parków
krajobrazowych i obszarów Natura 2000). Proponowanymi siedliskami, gdzie
można by najłatwiej budować w technologii PlusDOM są odłogi w krajobrazie rolniczym.
Celem niniejszej pracy jest ocena ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych
wartości autonomicznych domów realizowanych w technologii PlusDOM.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Iwanek M.: W poszukiwaniu znaczenia architektury ekologicznej – ciągłość historyczna
architektury współczesnej, Teka Kom. Arch. Urb. Stu. Krajobr. – OL PAN,
2009, s. 43-49.
[2] Kistowski M.: Efficiency of Implementing National Ecological Policy in the years
1995-2005 an Suistainable Development Poland (w:) Giordano K., Legutko-Kobus
P. (red.) The Prospects For International Collaboration in Environmental Protection
and Inplementation of S.D. in the New UE Programing Period (2007-2013), Publishing
House of Catholic University in Lublin, 2007, s. 9-26.
[3] Mazur R. Ecological and energy efficient architecture as a new trend in the architectural
culture, Architectus, 2010, nr 2,28, s.127-131.
[4] Miller G.T.: Sustaining the Earth: an integrated approach, Brooks/Cole, Thomas
Learning, 2002, s. 137.
[5] Wines J.: Zielona architektura, Taschen, 2000, s. 12.
[6] http://www.autodesk.com/solutions/building-information-modeling/overview {dostęp
15.11.2014} : BIM - is a process that involves creating and using an intelligent 3D
model to inform and communicate project decisions. Design, visualization, simulation,
and collaboration enabled by Autodesk BIM solutions provide greater clarity
for all stakeholders across the project lifecycle. BIM makes it easier to achieve project
and business goals;
BIM - jest to proces, który polega na tworzeniu i użyciu inteligentnego modelu 3D
w celu informowania i komunikowania decyzji projektowych. Projektowania, wizualizacji,
symulacji, a współpraca włączona rozwiązań Autodesk BIM zapewnienia
większej przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron w całym cyklu życia
projektu. BIM ułatwia osiągnięcie celów projektu i biznesowych
[7] BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology),
po raz pierwszy opublikowana przez Building Research Establishment (BRE)
w 1990 r. , to najdłużej działający i najbardziej powszechnie stosowane na świecie
metody ocenyi poświadczania trwałości budynków. Więcej niż 250.000 budynków
zostało certyfikowane BREEAM i ponad milion zarejestrowanych jest do certyfikacji
- w ponad 50 krajach na całym świecie.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII WZNOSZENIA BUDYNKÓW WIELKOPRZESTRZENNYCH W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

AUTORZY:
Radosław KURZYP

AFILIACJE AUTORÓW:
PLUSART Łódź

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.55

SŁOWA KLUCZOWE:
budownictwo ekologiczne, budynki autonomiczne, organiczne
surowce budowlane, grunty porolne, PlusDOM

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/359

DOI:
10.7862/rb.2015.55

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.55

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności