Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.61, DOI: 10.7862/rb.2015.61

SANITACJA OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Witold NIEMIEC, Feliks STACHOWICZ, Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Marcin JURGILEWICZ

DOI: 10.7862/rb.2015.61

Streszczenie

Sanitacja obszarów wiejskich polega na działaniach technicznych, organizacyjnych,
ekonomicznych oraz kulturowych, których celem jest podniesienie jakości życia
i standardu sanitarnego miejsca zamieszkania. Podstawowymi środkami technicznymi
umożliwiającymi sanitację są instalacje do zaopatrzenia w wodę, kanalizacja, składowiska
odpadów pochodzenia gospodarczego oraz rolniczego. Rozwój turystyki na terenach
wiejskich w Polsce jest zależny przede wszystkim od szybkiego rozwoju infrastruktury
kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedstawiono
podstawowe możliwości przeróbki i wykorzystania osadów z przydomowych oczyszczalni
ścieków w gospodarstwach agroturystycznych, a także omówiono główne elementy
przydomowych oczyszczalni ścieków takie jak osadnik gnilny, złoża gruntoworoślinne,
złoża biologiczne, filtry piaskowe oraz drenaż rozsączający. Jedną z metod
utylizacji osadów ściekowych jest ich rolnicze wykorzystanie m.in. do nawożenia
plantacji roślin energetycznych. Opracowane urządzenie według wynalazku PL 382062
służy do iniekcyjnego dawkowania nawozów, w szczególności osadów ściekowych.
Zaletą urządzenia jest wprowadzanie do gruntu na żądaną głębokość stałych nawozów
mineralnych i organicznych z równoczesnym ich przykryciem glebą, co obniża intensywność
zapachową i ogranicza utratę lotnych składników nawozowych. Prototyp
urządzenia wykonano w ramach współpracy Politechniki Rzeszowskiej oraz SGPRE
„Agroenergia” w Boguchwale z R&D Centre Inventor Sp. z o.o. w Lublinie. Zaprezentowane
innowacyjne urządzenie do iniekcyjnego dawkowania nawozów organicznych
zapewnia spełnienie wymagań prawnych i agrotechnicznych rolniczego wykorzystania
odpadów komunalnych, a także wymogi ustawy o transporcie drogowym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Sikorski M.: Stan i zamierzenia w zakresie sanitacji wsi. Wiadomości Melioracyjne
i Łąkarskie, tom 38, nr 4, 1995, s. 167-170.
[2] Siuta J., Wasiak G.: zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe
(przyrodnicze), Inżynieria Ekologiczna, nr 3, 2001, s. 13-42.
[3] Siuta J.: Ochrona powierzchni Ziemi, stan i niezbędne działania, Aura, nr 3, 2000,
s. 7-9.
[4] http://www.pkegliwice.pl/pliki/technologie_oczyszczalni.pdf [dostęp: 25 maja 2014 r.].
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie
należy spełnić przyprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984.
[6] Chmielowski K., Ślizowski R., Pęgiel K.: Ocena działania przydomowej oczyszczalni
ścieków z filtrem piaskowym o przepływie poziomym, Infrastruktura i ekologia
obszarów wiejskich, nr 2, 2011, s. 215-223.
[7] http://www.ekoservis.pl/przydomowe,11,p.html [dostęp: 25 maja 2014 r.].
[8] Kempa E.S.: Oczyszczalnie ścieków na obrotowych złożach tarczowych z samorzutnym
napowietrzaniem, Ekotechnika, nr 3, 2001, s. 14-17.
[9] Kania-Surowiec I.: Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków z recyklingu tworzyw
sztucznych, Inżynieria Ekologiczna, nr 32, 2013, s. 74-84.
[10] Szwedziak K.: Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie, Inżynieria
Rolnicza, nr 4, 2006, s. 297-302.
[11] Ślizowski R.: Osady ściekowe, ich stabilizacja i wykorzystanie w rolnictwie, Inżynieria
Rolnicza 3, 2002, s. 151-161.
[12] Gromiec M.J., Gromiec T.M.: Podstawy strategii zagospodarowania komunalnych
osadów ściekowych w Polsce. W: Kierunki przeróbki i zagospodarowania osadów
ściekowych. Red. Z. Heindrich. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2010,
s. 7-14.
[13] Niemiec W., Stachowicz F., Szewczyk M., Trzepieciński T.: Technological progress
in production, logging and processing of the biomass, SSP – Journal of Civil
Engineering, no 2, 2011, s. 85-92.
[14] Niemiec W., Stachowicz F., Szewczyk M., Trzepieciński T.: Production technology
and management of energetic plants with lignified shoots. Econtechmod: An International
Quaterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes,
no 1, 2012, s. 31-34.
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych. Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924.
[16] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21.
[17] Niemiec W.: Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów
organicznych i mineralnych. Politechnika Rzeszowska. Rzeszów. Polska. Opis patentowy,
214031. Zgłosz. P. 382062 z 26.03.2007. Opubl. 29.09.2008.
[18] Niemiec W., Stachowicz F., Szewczyk M., Trzepieciński T.: Technologia wykorzystania
biomasy w gospodarstwach małoobszarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, 2012, s. 493-500.
[19] Niemiec W., Stachowicz F., Trzepieciński T.: Rozwój technologii produkcji, zbioru
i przetwarzania roślin energetycznych o zdrewniałych pędach, Ekologia i Technika, tom
20, 2012, s. 186-191.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SANITACJA OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

AUTORZY:
Witold NIEMIEC (1)
Feliks STACHOWICZ (2)
Tomasz TRZEPIECIŃSKI (3)
Marcin JURGILEWICZ (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska
(4) Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.61

SŁOWA KLUCZOWE:
oczyszczalnie przydomowe, osadnik gnilny, osady ściekowe,
sanitacja, turystyka

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/329

DOI:
10.7862/rb.2015.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.61

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności