Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.46, DOI: 10.7862/rb.2015.46

MODEL OCENY JAKOŚCI ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA. ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Justyna KOBYLARCZYK

DOI: 10.7862/rb.2015.46

Streszczenie

Problem jakości środowiska zamieszkania jest zagadnieniem aktualnym, którego
znaczenie dostrzegane będzie także w przyszłości. Wynika to po części z narastających
zagrożeń jakie towarzyszą miastom podążającym za postępem. Rozwój
niesie ze sobą nowe możliwości, nadzieje na lepsze i wygodniejsze życie, ale
z drugiej strony jest poważnym zagrożeniem dla nieodnawialnych zasobów przyrodniczych.
Dziś jesteśmy świadkami ocieplającego się klimatu, coraz większego
skażenia powietrza i wody. Rośnie także zachorowalność wywołana przeobrażeniami
cywilizacyjnymi. W tej sytuacji prowadzenie badań nad oceną jakości środowiska
mieszkaniowego współczesnego człowieka jest niezwykle ważne.
W pracy zaprezentowana zostanie metoda oceny obszarów mieszkaniowych na terenie
Podkarpacia – regionu, którego atutem jest bogactwo zasobów przyrody, niskie
skażenie powietrza i wody. Model oceny ma charakter interdyscyplinarny i
wielokryterialny, przez co stwarza możliwość szerokiego spojrzenia na problematykę
jakości środowiska mieszkaniowego, która wymaga kompleksowych analiz
z pogranicza wielu dyscyplin naukowych. Do badań wykorzystano analizę urbanistyczną,
analizy środowiskowe oraz analizy charakterystyczne dla geografii przestrzennej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bujak A., Dobesz J.L., Polska dom tysiącletniego narodu, Biały Kruk, Kraków
2003.
[2] Kobylarczyk J., Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa
podkarpackiego po okresie „transformacji” w pierwszej dekadzie XXI
wieku, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
[3] Schneider- Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane
zagadnienia, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
[4] Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne –
oszczędne – piękne, Politechnika Krakowska, Kraków 2012.
[5] Seruga W., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe w dydaktyce Katedry Kształtowania
Środowiska Mieszkaniowego, Czasopismo Techniczne z.3-A, 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MODEL OCENY JAKOŚCI ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA. ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

AUTORZY:
Justyna KOBYLARCZYK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.46

SŁOWA KLUCZOWE:
rozwój zrównoważony, analiza urbanistyczna, badania socjologiczne,
geografia przestrzenna, czynniki mikro, czynniki makro

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/315

DOI:
10.7862/rb.2015.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.46

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności