Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.45, DOI: 10.7862/rb.2015.45

OCZYSZCZANIE I PRZETWARZANIE GAZU GENERATOROWEGO ZE ZGAZOWANIA ODPADÓW

Arkadiusz JAMROZIK, Michał PYRC, Marta ŚWIĄCIK, Magdalena SCHAB

DOI: 10.7862/rb.2015.45

Streszczenie

Energia uzyskiwana z odpadów jest nie tylko cennym źródłem energii odnawialnej,
ale także niezwykle przydatną i opłacalną metodą redukcji ilości odpadów
składowanych na wysypiskach śmieci. Jedną z metod neutralizacji i energetycznego
wykorzystania odpadów jest technologia zgazowania i wykorzystania pozyskanego
gazu generatorowego do zasilania silników spalinowych w zespołach
prądotwórczych. W przypadku wykorzystania gazu generatorowego do zasilania
silnika tłokowego należy mieć na uwadze stosunkowo ostre wymagania w zakresie
czystości gazu. Podstawowym problemem, występującym w układach zgazowania
są substancje smoliste, które kondensując, osiadają na powierzchniach wewnętrznych
kanału dolotowego silnika, blokując przepływ oraz na elementach
układu rozrządu uniemożliwiając poprawną pracę silnika. Ponadto smoła pogazowa
i zawarte w niej związki chemiczne mogą powodować korozję i erozję ścian
cylindra silnika. W artykule scharakteryzowano proces zgazowania jako przykład
termicznej neutralizacji odpadów oraz proces oczyszczania gaz generatorowego
ze zgazowania. Zaprezentowano uruchomioną w Instytucie Maszyn Cieplnych
Politechniki Częstochowskiej instalację oczyszczania gazu generatorowego uzyskanego
ze zgazowania osadu ściekowego będącego ubocznym produktem procesu
oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni. W instalacji zgazowania
osadu ściekowego do układu oczyszczania gazu użyto filtrów cyklonowych wraz
z odpylaczami mokrymi nazywanymi skruberami Venturiego. Instalacja oczyszczająca
zapewniła oddzielenie smół pogazowych zawartych w osadzie w stopniu
eliminującym kondensację tych smół w układzie dolotowym badawczego doładowanego
silnika tłokowego napędzającego generator prądotwórczy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ustawa o odpadach. Dz. U nr 62 z 20.06.2001, poz. 629 i Dz. U. nr 7 2003, poz.78.
[2] Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. MP nr 90 z 29.12.2006, poz. 946.
[3] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie składowania odpadów
Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej
i w następstwie uchylającej Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
[5] Cupiał K., Jamrozik A., Kociszewski A., Pyrc M., Tutak W., Grab-Rogaliński K.:
Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy, Motrol 2011, Motoryzacja i Energetyka
Rolnictwa, tom 13, 2011, s. 80-13.
[6] Piskowska-Wasiak J.: Oczyszczanie i przetwarzanie gazu ze zgazowania biomasy w celu
wytworzenia SNG (Substitute Natural Gas, NAFTA-GAZ, nr 5, 2011, s. 346-360.
[7] Warowny W.: Zgazowanie biomasy. Technologia, Poleko, Poznań, 22 listopada 2007.
[8] Pogoreutz M.: Economical and technological comparision of small-scale CHP on the basis
of biomass. 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry. Seville 2000.
[9] http://www.deutz.de/ [dostęp 15.10.2014 r.]
[10] http://information.jenbacher.com/ [dostęp 15.10.2014 r.]
[11] Kalina J.: Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w układach rozproszonych
małej mocy, zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy, Gospodarka Paliwami
i Energią, nr 11-12, 2004, s. 15-22.
[12] Tutak W., Jamrozik A.: Generator gas as a fuel to power a diesel engine. Thermal
Science, vol. 18, no. 1, 2014, s. 206-216.
[13] Jamrozik A., Tutak W.: Co-firing of generator gas in the generating set with the supercharged
diesel engine. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental
Effects, przyjęty do druku, 2014
[14] Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.: Problemy oczyszczania
gazu generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych, Silniki Gazowe
2010, nr 183, 2010, s. 189-198.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCZYSZCZANIE I PRZETWARZANIE GAZU GENERATOROWEGO ZE ZGAZOWANIA ODPADÓW

AUTORZY:
Arkadiusz JAMROZIK (1)
Michał PYRC (2)
Marta ŚWIĄCIK (3)
Magdalena SCHAB (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Częstochowska
(2) Politechnika Częstochowska
(3) Politechnika Częstochowska
(4) Politechnika Częstochowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.45

SŁOWA KLUCZOWE:
zgazowanie, gaz generatorowy, osad ściekowy, instalacja
oczyszczania gazu, silnik spalinowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/314

DOI:
10.7862/rb.2015.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.45

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-13

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności