Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.44, DOI: 10.7862/rb.2015.44

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA PALIW GAZOWYCH W PROCESACH TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

Arkadiusz JAMROZIK, Michał PYRC, Maciej LIZIŃSKI, Krzysztof MASAPUST

DOI: 10.7862/rb.2015.44

Streszczenie

Współczesne technologie termicznego przetwarzania odpadów są skutecznym
sposobem neutralizacji różnego rodzaju odpadów, połączonym z wykorzystaniem
ich do celów energetycznych. Spośród wielu metod termicznej neutralizacji odpadów
najbardziej perspektywicznymi wydają się być piroliza i zgazowanie. Według
niektórych właśnie proces zgazowania może być najlepszym rozwiązaniem
spośród termicznych metod utylizacji osadu ściekowego. Zgazowanie jest procesem
polegającym na termicznym rozkładzie materii organicznej przy niedoborze
tlenu, w wyniku którego powstaje między innymi mieszanina gazów (H2, CO,
CO2, CH4) nazywana gazem generatorowym. Taki gaz, odpowiednio oczyszczony
może być wykorzystany do zasilania silnika spalinowego napędzającego zespół
prądotwórczy. W ramach pracy zaprezentowano prototypową instalację zgazowania
osuszonego osadu ściekowego z systemem oczyszczania gazu, współpracującą
z zespołem prądotwórczym 80 kW, napędzanym doładowanym silnikiem tłokowym,
adaptowanym do zasilania dwupaliwowego gazem generatorowym i olejem
napędowym. Wykorzystany w instalacji system oczyszczania gazu generatorowego
zapewnił odseparowanie smół pogazowych uniemożliwiając ich kondensację
układzie dolotowym silnika badawczego. W wyniku zgazowania z 1 tony osadu
uzyskano około 1450 m3 gazu generatorowego o wartości opałowej zawierającej
się w granicach 2,5-3,5 MJ/m3. W warunkach ciągłej całodobowej eksploatacji instalacja
zgazowująca współpracująca z silnikiem badawczym była w stanie w ciągu
doby zgazować około 1,8 ton osadu i wytworzyć w tym czasie około 0,9 MWh
energii elektrycznej zużywając do tego celu około 50 kg oleju napędowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Głodek E., Trembacz J.: Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania
biomasy i odpadów do wypalania klinkieru, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, nr 7, 2011, s. 97-107.
[2] Werle S., Wilk R.: Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów
ściekowych, Rynek Energii, nr 4, 2012, s. 94-97.
[3] Ustawa o odpadach. Dz. U nr 62 z 20.06.2001, poz. 629 i Dz. U. nr 7 2003, poz.78.
[4] Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. MP nr 90 z 29.12.2006, poz. 946.
[5] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie składowania
odpadów Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999.
[6] Dalimier Frédéric: The NOTAR® reactor for biomass gasification CHP or fossil
fuels replacement in industrial processes, Agoria Renewable Energy Club 03 May
2011 Bio Base Europe Pilot Plant. XYLOWATT SA 2011.
[7] Tutak W., Jamrozik A.: Generator gas as a fuel to power a diesel engine, Thermal
Science, Vol. 18, No. 1, 2014, s. 206-216.
[8] Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.: Problemy oczyszczania
gazu generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych, Silniki Gazowe
2010, serie monografie nr 183, 2010, s. 189-198.
[9] Reed B., Das A.: Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems. SERI/SP-
271-302,. Solar Energy Research Institute, Golden Co. March 1988, s 1-140.
[10] Bhavanam A., Sastry R.C.: Biomass Gasification Processes in Downdraft Fixed
Bed Reactors: A Review, International Journal of Chemical Engineering and Applications,
Vol. 2, No. 6, 2011, s. 425-433.
[11] http://www.deutz.de/ {dostęp 10.10.2014 r.}.
[12] http://information.jenbacher.com/ {dostęp 10.10.2014 r.}.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA PALIW GAZOWYCH W PROCESACH TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

AUTORZY:
Arkadiusz JAMROZIK (1)
Michał PYRC (2)
Maciej LIZIŃSKI (3)
Krzysztof MASAPUST (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Częstochowska
(2) Politechnika Częstochowska
(3) Politechnika Częstochowska
(4) Politechnika Częstochowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.44

SŁOWA KLUCZOWE:
zgazowanie, piroliza, odpady, osad ściekowy, gaz generatorowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/313

DOI:
10.7862/rb.2015.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.44

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności