Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
19/2/13, DOI: 10.7862/rb.2013.19

Analiza węzłów świetlików hali wykonanych wadliwie oraz poprawnie z rur prostokątnych

Bronisław GOSOWSKI, Paweł LORKOWSKI, Michał REDECKI
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.19

Streszczenie

Przedstawiono wadliwą konstrukcję węzłów świetlików podłużnych hali

przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych. Efektem tego były pękające w nich

szyby. Analizie poddano pracę statyczną świetlików jako konstrukcji przestrzennych,

współpracujących z konstrukcją dachu. Siły wewnętrzne w konstrukcji świetlików

wyznaczono programem SOFiSTiK. Otrzymane w ten sposób siły ściskające

lub rozciągające w ryglach świetlików, stanowiły odpowiednie obciążenia węzłów.

Analizowano ponadto, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES),

zachowanie się pod wpływem wyżej wymienionych obciążeń, węzłów wykonanych

z rur prostokątnych: wadliwie, poprawnie, a także według proponowanego sposobu

naprawy. Było to konieczne, gdyż omawiane w pracy węzły konstrukcji świetlików,

nie są ujęte w normie PN-EN 1993-1-8:2006 (/AC:2009 oraz /Ap2:2011). Węzły

wykonane wadliwie pokazano na rys. 1., poprawnie – na rys. 8., a zgodnie

z propozycją naprawy – na rys. 11. Natomiast zachowanie się węzłów wadliwych

pokazano na rys. 6. i 7., poprawnych – na rys. 9. i 10., a wzmocnionych według

wdrożonej koncepcji – na rys. 12. Referat zakończono wnioskami i zaleceniami

odnośnie do naprawy i poprawnego konstruowania tego typu węzłów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] SOFiSTiK Manuals ver. 2012, SOFiSTiK AG, Oberschleissheim 2012.

[2] ABAQUS 6.11 Online Documentation, Dassault Systèmes, 2011.

[3] Gosowski B., Lorkowski P., Redecki M.: Błędy na etapie projektowania przyczyną

stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowej. XXVI konferencja naukowotechniczna

Awarie budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013, Red.

Maria Kaszyńska, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego, Szczecin 2013, s. 499-506

[4] Gosowski B., Kubica E.: Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wydanie

IV znowelizowane i rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocławskiej, Wrocław 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza węzłów świetlików hali wykonanych wadliwie oraz poprawnie z rur prostokątnych

AUTORZY:
Bronisław GOSOWSKI (1)
Paweł LORKOWSKI (2)
Michał REDECKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Instytut Budownictwa PWr
(2) Instytut Budownictwa PWr
(3) Instytut Budownictwa PWr

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
19/2/13

SŁOWA KLUCZOWE:
konstrukcja stalowa, świetlik hali, węzeł, rura prostokątna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/30

DOI:
10.7862/rb.2013.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.19

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-04-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności