Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.35, DOI: 10.7862/rb.2015.35

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA KOMFORTU AKUSTYCZNEGO I WIBRACYJNEGO POMIESZCZEŃ PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

Małgorzata FEDORCZAK-CISAK, Alicja KOWALSKA-KOCZWARA

DOI: 10.7862/rb.2015.35

Streszczenie

Komfort użytkowania pomieszczeń coraz częściej jest przedmiotem badań naukowych
na całym niemalże świecie, a firmy produkujące materiały izolacyjne
prześcigają się w ofercie materiałów mających zapewnić komfort w naszych domach.
Dzieje się tak ponieważ wzrastają możliwości techniczne stosowania nowych
technologii w materiałach budowlanych, ale wzrasta również świadomość
samych użytkowników obiektów budowlanych. W niniejszym artykule podjęto
próbę analizy możliwości zapewnienia dwóch rodzajów komfortu użytkowania
pomieszczeń: komfortu akustycznego i wibracyjnego. Parametry komfortu akustycznego
i wibracyjnego pomieszczeń łączy fizyka tych zjawisk, a w kontekście
budownictwa wspólnym mianownikiem są przegrody poziome (stropy). Rozpatrywaną
w artykule analizę możliwości zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego
oparto o występujące na rynku polskim produkty izolacyjne. Dokonano
przeglądu materiałów izolacyjnych pod kątem możliwości ich wykorzystania
do celu zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego w pomieszczeniach
użytkowych. Podjęto również próbę doboru optymalnego materiału izolacyjnego,
który spełniałby obydwa rozważane aspekty komfortu użytkowania pomieszczeń.
Temat ten stanowi część większej analizy jakiej podjęły się autorki, mianowicie
możliwości zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń jako całości
z uwzględnieniem również komfortu cieplnego, wizualnego czy jakości powietrza
wewnętrznego. Część z tych aspektów komfortu użytkowania pomieszczeń uregulowana
jest prawnie w Dyrektywach Unijnych, w krajowych aktach prawnych
bądź też w normatywach międzynarodowych lub krajowych. W niniejszym artykule
zestawiono również główne akty prawne zawierające wymagania w odniesieniu
do konieczności zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego pomieszczeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dyrektywa UE nr 89/106/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.
[2] Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[4] Dyrektywa 9/1006 EEC.
[5] PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana– Ochrona przed hałasem z budynkach –
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych - Wymagania.
[6] PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków
powietrznych.
[7] PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych.
[8] PN-B-02170, 1988, Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach, norma polska
[9] BS 6472-1:2008, Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings,
Part 1: Vibration sources other than blasting, 2008, British Standard.
[10] DIN 4150-2, Structural vibration, Part 2: Human exposure vibration in buildings,
1999, German Standard.
[11] ISO 10137 Bases for design of structures – Serviceability of buildings and walkways
against vibration, 2007, International Organization for Standardization.
[12] http://www.kflex.com/index.php?lang=en. [dostęp: 31.05.2014].
[13] Uhryński A.: Badania wpływu drgań ogólnych niskiej częstotliwości na wybrane
parametry funkcjonalne organizmu człowieka. Rozpraw doktorska, Kraków 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA KOMFORTU AKUSTYCZNEGO I WIBRACYJNEGO POMIESZCZEŃ PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

AUTORZY:
Małgorzata FEDORCZAK-CISAK (1)
Alicja KOWALSKA-KOCZWARA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.35

SŁOWA KLUCZOWE:
materiały izolacyjne, wibroizolacje, drgania, budynki niskoenergetyczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/258

DOI:
10.7862/rb.2015.35

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.35

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności