Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
30/15, DOI: 10.7862/rb.2015.30

PODSTAWY ANALIZY NIEZAWODNOŚCI FUNKCJONOWANIA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH GAZ ZIEMNY

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

DOI: 10.7862/rb.2015.30

Streszczenie

W pracy przedstawiono podstawowe i najczęściej stosowane metody pozyskiwania gazu ziemnego w Polsce. Gaz ziemny wydobywany z różnych złóż odznacza się niejednolitymi właściwościami. W związku z tym przytoczone w pracy parametry gazu ziemnego są kluczowe z punktu widzenia porównania parametrów tego paliwa wydobywanego z różnych miejsc. Publikacja zawiera również charakterystykę gazociągów na terenie Polski oraz opis niezawodności gazociągu zależnie od jego struktury. W polskim przemyśle nadal głównym źródłem energii jest węgiel, jednakże rosnące zanieczyszczenie środowiska wymusza stopniowe przejście na paliwa emitujące mniej zanieczyszczeń. Paliwem, które w największym stopniu może zastąpić węgiel, jest właśnie gaz ziemny. Należy jednak pamiętać, że odbiorcy (szczególnie przemysł) korzystający z węgla mogą w łatwy sposób magazynować ten rodzaj paliwa na wypadek przerw w jego dostawie. Inaczej jest z gazem ziemnym, którego magazynowanie jest technologicznie skomplikowane, a więc dość kosztowne, dlatego też odbiorcy gazu wykorzystują go bezpośrednio z rurociągów przesyłowych. W zawiązku z tym niezawodność systemu dostaw gazu ziemnego będzie miała coraz większe znaczenie, ponieważ przerwa w dostawie gazu np. do przedsiębiorstwa produkcyjnego może praktycznie zatrzymać całą produkcję.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dane PGNiG za 2013 r.
 2. Dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Sektor Energetyczny w Polsce.
 3. Flekiewicz M.: Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych, http://www.rynekgazu.pl/filez/Gaz_ziemny_jako_paliwo194212144.pdf
 4. http://infobus.com.pl/text.php?id=3925
 5. http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/Nasze_inwestycje/GAZ-SYSTEM_mapa_systemu_przesylowego.png
 6. http://www.pgnig.pl/dladomu/gaz_ziemny
 7. Kotowicz J.: Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce. Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 8. Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.
 9. Macha E.: Niezawodność maszyn. Politechnika Opolska, Opole 2001.
 10. Molenda J.: Gaz ziemny: paliwo i surowiec. WNT, Warszawa 1996.
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640).
 12. Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 13. Tchórzewska-Cieślak B.: Niezawodność wybranych elementów podsystemu dostawy gazu ziemnego. Kraków 2002 (rozprawa doktorska).
 14. Wieczysty A.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, cz. I i II. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.
 15. Zintegrowany raport roczny 2013. Gaz-system.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PODSTAWY ANALIZY NIEZAWODNOŚCI FUNKCJONOWANIA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH GAZ ZIEMNY

AUTORZY:
Marek URBANIK (1)
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
30/15

SŁOWA KLUCZOWE:
sieć gazowa, wskaźniki niezawodności, niezawodność sieci gazowych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/253

DOI:
10.7862/rb.2015.30

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.30

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności