Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
24/15, DOI: 10.7862/rb.2015.24

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA BIOMASY LEŚNEJ NA CELE ENERGETYCZNE W POLSCE

Henryk RÓŻAŃSKI, Krzysztof JABŁOŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.24

Streszczenie

Lasy, spełniając różnorodne funkcje, mogą stanowić także źródło surowca do wytwarzania energii. Praca zawiera ocenę ilości drewna wykorzystywanego obecnie do produkcji energii oraz przedstawia symulację zapotrzebowania na biomasę pochodzenia leśnego do celów energetycznych. Analizę przeprowadzono na podstawie materiałów statystycznych zawierających informacje o ilościach pozyskiwanego drewna z wyróżnieniem sortymentów opałowych obowiązujących dokumentów precyzujących wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii w najbliższych latach oraz badań nad biomasą drzew. Podstawowa postać surowca drzewnego stosowanego do celów energetycznych to drewno opałowe wyrabiane w formie metrowych wałków oraz drewno małowymiarowe w postaci gałęzi. Ważną, obecnie jeszcze słabo wykorzystywaną postacią surowca drzewnego są pozostałości zrębowe po cięciach rębnych drzewostanów iglastych. Obecnie pozyskanie drewna w Polsce kształtuje się na poziomie trzydziestu kilku milionów metrów sześciennych drewna w ciągu roku, z czego około 9% stanowi średniowymiarowe drewno opałowe, 5% drewno małowymiarowe oraz ok. 2,5% surowiec w postaci pozostałości zrębowych. Najwięcej surowca opałowego pozyskuje się w województwach północnych. Symulacja zapotrzebowania na leśną biomasę do produkcji energii wykazała, że mimo ograniczania możliwości stosowania tej biomasy do celów energetycznych zapotrzebowanie najprawdopodobniej zdecydowanie przekroczy obecny poziom podaży tego typu surowca.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku. GUS, Warszawa 2013.
  2. Guła A., Wajss P., Goryl W.: Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie dla Polski? Electrical Review, no. 5a/2012 pp. 198-203, http://pe.org.pl/articles/ /2012/5a/51.pdf (dostęp 17.10.2014 r.).
  3. Jabłoński K., Różański H.: Prospects for wood harvesting in Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., no. 2 (1), pp. 19-26.
  4. Kubiak M., Grodecki J.: Analiza udziału podstawowych sortymentów w rębnych drzewostanach sosnowych (część I). Sylwan, nr 8, 1992, s. 15-24.
  5. Leśnictwo 2013. GUS, Warszawa 2013.
  6. Lundborg: A sustainable forest fuel system in Sweden. Biomass and Bioenergy, vol. 15, no. 4/5, 1998.
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej o odnawialnym źródle energii, Dz.U. Nr poz. 1229.
  8. Väätäinen K., Sirparanta E., Räisänen M., Tahvanainen T.: The costs and profitability of using granulated wood ash as a forest fertilizer in drained peatland forests. Biomass and Bioenergy, vol. 35, issue 8, 2011.
  9. Zajączkowski S.: Prognozy pozyskania drewna w Polsce w perspektywie 20 lat oraz możliwości ich wykorzystania do szacowania zasobów drewna na cele energetyczne, [w:] Biomasa leśna na cele energetyczne, A. Gołos, A. Kaliszewski (red.). IBL, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA BIOMASY LEŚNEJ NA CELE ENERGETYCZNE W POLSCE

AUTORZY:
Henryk RÓŻAŃSKI (1)
Krzysztof JABŁOŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
24/15

SŁOWA KLUCZOWE:
drewno energetyczne, zrębki, baloty, pozyskiwanie drewna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/247

DOI:
10.7862/rb.2015.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.24

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności