Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
12/1/2013, DOI: 10.7862/rb.2013.12

ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA WŁASNEGO DLA NIEPRYZMATYCZNEGO ŁUKU KOŁOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SZEREGÓW CZEBYSZEWA

Piotr RUTA, Małgorzata MEISSNER
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.12

Streszczenie

Przedmiotem analizy jest zagadnienie własne luku kołowego o zmiennym przekroju, opisane według teorii Bernoulliego-Eulera. Problem jest rozwiązywany z wykorzystaniem metody aproksymacyjnej, w której do aproksymacji wykorzystuje się szeregi wielomianów Czebyszewa I rodzaju. Zastosowana w pracy metoda jest oparta na ogólnym twierdzeniu opisującym związki rekurencyjne dla równań różniczkowych o zmiennych współczynnikach. Metoda ta prowadzi do wyznaczenia nieskończonego układu równań algebraicznych, którego współczynniki są określone zamkniętymi formułami analitycznymi. Formuły te w sposób jawny zależą od wyrazów szeregów, w które rozwinięto zmienne współczynniki wyjściowych równań różniczkowych. Otrzymana w ten sposób ogólna postać równań algebraicznych pozwala na rozwiązanie analizowanego zagadnienia dla dowolnych geometrycznych parametrów łuku, takich jak: krzywizna, zmienne pole i zmienny moment bezwładności przekroju czy gęstość łuku. Do analitycznych formuł opisujących współczynniki układu równań algebraicznych wystarczy bowiem podstawić współczynniki szeregów opisujących parametry materiałowe i geometryczne łuku. W celu weryfikacji poprawności oraz skuteczności otrzymanego algorytmu uzyskane prezentowaną w pracy metodą częstości i formy własne porównano z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych. Obliczenia wykonano programem Cosmos/M, stosując do aproksymacji elementy belkowe 3D o liniowo zmiennym przekroju. W celu oceny różnicy między formami własnymi wyznaczono dla nich standardowy indeks MAC (Modal Assurance Criterion). Otrzymane rezultaty potwierdziły poprawność oraz skuteczność omawianej w pracy metody.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1.  Chindamparam P., Leissa A.W.: Influence of centerline extensibility on the in-plane
     free vibrations of loaded circular arches. Journal of Sound and Vibration, 183(5),
     779-795, 1995.

2.  Lee S.-Y., Sheu J.-J., Lin S.-M.: In-plane vibrational analysis of rotating curved
     beam with elastically restrained root. Journal of Sound and Vibration, 315,
     1086-1102, 2008.

3.  Huang C.S., Tseng Y.P., Leissa A.W., Nieh K.Y.: An exact solution for in-plane
     vibrations of an arch having variable curvature and cross section. International
     Journal of Mechanical Sciences, 40(11), 1159-1173, 1998.

  4. Kawakami M., Sakiyama T., Matsuda H., Morita C.: In-plane and out of plane free
       vibrations of curved beams with variable sections. Journal of Sound and Vibration,
       187(3), 381-401, 1995.

  5. Liu G.R., Wu T.Y.: In-plane vibration analyses of circular arches by the generalized
       differential quadrature rule. International Journal of Mechanical Sciences, 43,
       2597-2611, 2001.

  6. Shin Y.-J., Kwon K.-M., Yun J.-H.: Vibration analysis of a circular arch with
       variable cross-section using differential transformation and generalized differential
       quadrature. Journal of Sound and Vibration, 309, 9-19, 2008.

  7. Tong X., Mrad N., Tabarrok B.: In-plane vibration of circular arches with variable
       cross-sections. Journal of Sound and Vibration, 212(1), 121-140, 1998.

  8. Huang C.S., Nieh K.Y., Yang M.C.: In-plane free vibration and stability of loaded
       and shear-deformable circular arches. International Journal of Solids and Structures,
       40, 5865-5886, 2003.

  9. Nieh K.Y., Huang C.S., Tseng Y.P.: An analytical solution for in-plane free
       vibration and stability of loaded elliptic arches. Computers and Structures, 81,
       1311-1327, 2003.

10. Krishnan A., Dharmaraj S., Suresh Y.J.: Free vibration studies of arches. Journal of
       Sound and Vibration, 186(5), 856-863, 1995.

11. Yang F., Sedaghati R., Esmailzadeh E.: Free in-plane vibration of general curved
       beams using finite element method. Journal of Sound and Vibration, 318, 850-867,
       2008.

12. Öztürk H., Yeşilyurt I., Sabuncu M.: In-plane stability analysis of non-uniform
       cross-sectioned curved beams. Journal of Sound and Vibration, 296, 277-291, 2006.

13. Ruta P.: Application of Chebyshev series to solution of non-prismatic beam
       vibration problems. Journal of Sound and Vibration, 227(2), 449-467, 1999.

14. Ruta P.: The application od Chebyshev polynomials to the solution of the
       nonprismatic Timoshenko beam vibration problem. Journal of Sound and Vibration,
       296, 243-263, 2006.

15. Meissner M., Ruta P.: Out-of-plane vibrations of curved nonprismatic beam under
       a moving load. Journal of Civil Engineering and Management, 18(6), 773-782, 2012.

16. Paszkowski S.: Zastosowanie numeryczne wielomianów i szeregów Czebyszewa.
       PWN, Warszawa 1975.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA WŁASNEGO DLA NIEPRYZMATYCZNEGO ŁUKU KOŁOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SZEREGÓW CZEBYSZEWA

AUTORZY:
Piotr RUTA (1)
Małgorzata MEISSNER (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Wrocławska
(2) Politechnika Wrocławska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
12/1/2013

SŁOWA KLUCZOWE:
zagadnienie własne, łuk niepryzmatyczny, szeregi Czebyszewa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/23

DOI:
10.7862/rb.2013.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.12

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2012-11-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności