Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
5/15, DOI: 10.7862/rb.2015.5

ANALIZA USZKADZALNOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ DLA JEDNEGO Z MIAST NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA

Bożena GIL, Robert WRONA, Artur KAWCZYŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.5

Streszczenie

Wzrost wymagań stawianych systemom wodociągowo-kanalizacyjnym na terenach zlewni zurbanizowanych oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa zaostrza wytyczne służące optymalnemu zarządzaniu tymi systemami. Jednym z narzędzi, które wspomaga zarządzanie systemem, są programy do monitorowania czynności eksploatacyjnych zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej.
W pracy przeprowadzono analizę uszkadzalności sieci kanalizacyjnej. Podstawą analizy były informacje zawarte w bazie danych dotyczącej prac eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej (awarie, uszkodzenia oraz kontrola pracy sieci) zintegrowanej z bazą danych GIS. Przeprowadzono analizę uszkodzeń sieci kanalizacyjnej pod kątem ograniczenia przepływu ścieków dla wybranych dzielnic miasta na terenie Górnego Śląska. W analizie uwzględniono m.in. wpływ wieku przewodów, średnicy, materiału, hierarchii przewodów. Dla analizowanych dzielnic zaobserwowano największy poziom uszkodzeń w przypadku przewodów kanalizacyjnych o średnicy 200-250, co odpowiada najczęściej kanałom bocznym w hierarchii struktury sieci. Należy zaznaczyć, że o uszkadzalności sieci kanalizacyjnej decyduje również rodzaj materiału, z którego jest wykonana sieć oraz wiek tej sieci. Analiza uszkodzeń sieci kanalizacyjnej ma istotne znaczenie w planowaniu działań dotyczących konserwacji sieci oraz w wykrywaniu słabych punktów sieci ze względu na potencjalne uszkodzenia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bakalarczyk M.: Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w badaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, 2008.
 2. Benchmarking. Wyniki Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za 2011 rok. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2011.
 3. Błaszczyk W.: Kanalizacja. Tom 1: Sieci i pompownie. Arkady, Warszawa 1982.
 4. Dane archiwalne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. Gliwice 2014.
 5. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa 2002.
 6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2003-2005, 2008-2009, 2013.
 7. Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Zwierzchowska A., Zwierzchowski D., Dończuk P., Kubicka U., Kuliczkowski P., Lisowska J.: Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2010.
 8. Madryas C., Przybyła B., Wysocki L.: Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
 9. Monitorowanie usług publicznych w miastach. System analiz samorządowych. Związek Miast Polskich, Poznań 2014.
 10. Nakłady eksploatacyjne na utrzymanie kanalizacji. Część 1: Zadania i okresy eksploatacyjne. Wytyczne ATV-A 147P. Wydaw. Seidel-Przywecki, Warszawa 1993.
 11. PN-EN 13508-2: Stan zewnętrzny systemów kanalizacyjnych. Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej.
 12. Wydra K., Wrona R., Śnioch J.: Rejestracja prac na sieci kanalizacyjnej na mapie GIS – praktyka PWiK Gliwice. Konferencja „GIS, modelowanie i monitoring
 13. w zarządzaniu systemami dystrybucji wody i kanalizacji”, Warszawa 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA USZKADZALNOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ DLA JEDNEGO Z MIAST NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA

AUTORZY:
Bożena GIL (1)
Robert WRONA (2)
Artur KAWCZYŃSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Politechnika Śląska 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach 3. Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
5/15

SŁOWA KLUCZOWE:
sieć kanalizacyjna, uszkodzenie, wiek kanalizacji, materiał

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/228

DOI:
10.7862/rb.2015.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.5

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności