Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.103, DOI: 10.7862/rb.2014.103

REWALORYZACYJNE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA KUBATURY MIESZKALNEJ ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

Michał MUSIAŁ

DOI: 10.7862/rb.2014.103

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest rozważenie możliwości rewaloryzacji przedwojennego domu mieszkalnego, zlokalizowanego w Przemyślu, z uwzględnieniem zachowania ciągłości form architektonicznych budynków znajdujących się w pobliżu oraz zrealizowanych w podobnym okresie.

W artykule nawiązano do kilku koncepcji rozbudowy budynków o różnym znaczeniu architektonicznym i historycznym, zlokalizowanych w Niemczech i Turcji. W zaprezentowanych przykładach przedstawiono różne podejścia do rozbudowywanych budynków zabytkowych, w których konserwatorzy zabytków uważają za słuszne jedynie poprawienie stanu technicznego budynku lub ich adaptację. Niektórzy uważają, że rozbudowa bądź modernizacja budynków zabytkowych to dobra okazję do poprawy niektórych elementów budynku. Przedstawiono trzy koncepcje rozbudowy opisywanego budynku, z których wybrano najstosowniejszą ze względów estetycznych, architektonicznych i funkcjonalnych.

Wybrana koncepcja rozbudowy zakłada wykonanie nadbudowy jednej kondygnacji oraz poddasza użytkowego, a także zmianę konstrukcji dachu z kopertowego na mansardowy.

Poniższe opracowanie opisuje zabudowę jednorodzinną w dwóch starych, sąsiadujących ze sobą zabytkowych dzielnicach Przemyśla, jakimi są Podwinie i Winna Góra. Budynki mieszkalne znajdujące się na Winnej Górze zostały podzielone na cztery grupy; ze względu na bryłę oraz wykorzystane detale architektoniczne. W związku z mniejszą liczbą budynków mieszkalnych na Podwiniu, w stosunku do Winnej Góry z okresu XX-lecia międzywojennego oraz w związku z niewielkimi różnicami w zastosowanych detalach architektonicznych zostały one przedstawione w jednej grupie.

Zaprezentowany budynek zlokalizowany jest w Przemyślu, który posiada bogate tradycje związane z realizacją obiektów budowlanych, sięgające głęboko wstecz. Istotnym założeniem rewaloryzacyjnym budynku jest utrzymanie jego bryły w nawiązaniu do architektury obiektów sąsiednich. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Joshua Hagen, Rebuilding the Middle Ages after the Second World War: the cultural politics of reconstruction in Rothenburg ob der Tauber. bmw. brw.

[2]  Praca zbiorowa pod kierownictwem Lecha Lichołaia Budownictwo Ogólne. Tom 3 Elementy budynków. Podstawy projektowania., Warszawa 2010.

[3]  Mücahit Yıldırım, Gizem Turan, Sustainable development in historic areas: Adaptive re-use challenges in traditional houses in Sanliurfa, Turkey. bmw. brw.

[4]  Hulya Yuceer, Baaak Ipekoglu, An architectural assessment method for new exterior additions to historic buildings, bmw. brw.

[5]  Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła. Lech Lichołai Plan Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2010

[6]  Marek Gosztyła, Lech Lichołai Techniki realizacyjne obiektów budowlanych Twierdzy Przemysl, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr 246, Rzeszów 2007

[7]  Marek Gosztyła, Lech Lichołai Miejska infrastruktura wodociągowa Twierdzy Przemyśl, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr 271, Rzeszów 2010

[8]  Marek Gosztyła, Lech Lichołai Materiałowe rozwiązania budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemysl Wiadomości Konserwatorskie 22/2007, Warszawa 2007

Podsumowanie

TYTUŁ:
REWALORYZACYJNE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA KUBATURY MIESZKALNEJ ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

AUTORZY:
Michał MUSIAŁ

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.103

SŁOWA KLUCZOWE:
budynek zabytkowy, przedwojenna zabudowa, rewaloryzacja obiektów budowla-nych, architektoniczne dziedzictwo kultury

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/204

DOI:
10.7862/rb.2014.103

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.103

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-08

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności