Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.93, DOI: 10.7862/rb.2014.93

AKTUALNE WYMOGI KONSTRUKCYJNE DOTYCZĄCE PODKŁADÓW W PODŁOGACH PŁYWAJĄCYCH W ASPEKCIE BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH

Michał KOŁACZKOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2014.93

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zdaniem autora wytyczne, zawarte w aktualnej literaturze technicznej, dotyczące projektowania i wykonawstwa monolitycznych podkładów w podłogach pływających. Skupiono się na podłogach w pomieszczeniach wewnętrznych, przeznaczonych na pobyt ludzi. Główną uwagę zwrócono na warunki prowadzenia robót i przygotowanie podkładów monolitycznych do wykończenia posadzkami z materiałów syntetycznych, takich jak wykładziny PVC, czy posadzki żywiczne. Zwrócono uwagę na brak obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, obejmujących zagadnienie robót wykończeniowych, w tym prac związanych z wykonywaniem warstw podłogowych. Przedstawiono argumenty przemawiające za koniecznością wykonywania warstw podłogowych na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych. Opisano zagadnienia, które zdaniem autora powinny być uwzględnione w projekcie wykonawczym, w celu uniknięcia błędów w realizacji oraz ewentualnych sporów przy odbiorze robót. Zwrócono między innymi uwagę na potrzebę indywidualnego dobierania parametrów podkładu monolitycznego, z uwzględnieniem planowanych obciążeń oraz podatności warstwy sprężystej, na której spoczywa podkład. Przedstawiono wybrane błędy projektowe i wykonawcze dotyczące dylatacji podkładów monolitycznych, które zostały zaobserwowane przez autora w zrealizowanych obiektach. Opisano między innymi często popełniane błędy związane z wykonywaniem dylatacji przeciwskurczowych, takie jak brak dylatacji w miejscach wymuszonych kształtem pomieszczenia i występującymi w nim elementami konstrukcyjnymi oraz brak prawidłowego wykończenia szczeliny dylatacyjnej podkładu przed wykonaniem warstwy posadzkowej. Zaprezentowano metody zszywania dylatacji skurczowych, stosowane obecnie w celu uciąglenia powierzchni podkładu i zapobiegania procesowi klawiszowania zdylatowanych pól podkładu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, T.1, Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali, PWN, Warszawa 2010

[2] Goliszek A., Prokop M.: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B, Zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu, ITB, Warszawa 2009

[3] Hajduk P.: Projektowanie podłóg przemysłowych, PWN, Warszawa 2013

[4] Sokalska A., Ściślewski Z., Suchan M.: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B, Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2013

[5] Sudoł E., Kolbrecki A., Piętka D., Popczyk J, Prejzner H.: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B, Zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych, ITB, Warszawa 2009

[6] Wolski Z.: Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej, Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy, Warszawa 2007

[7] Materiały informacyjne firmy Uzin: www.uzin.pl, www.uzin.com

[8] Nowy poradnik majstra budowlanego, pod red. J. Panasa, Arkady, Warszawa 2012

[9] PN-EN 13813:2003 – Podkłady  podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania

[10] PN-EN 13318:2002 – Podkłady  podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Terminologia

[11] PN-EN 13163:2013 – Wyroby  do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

[12] PN-EN 1991-1-1 – Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

Podsumowanie

TYTUŁ:
AKTUALNE WYMOGI KONSTRUKCYJNE DOTYCZĄCE PODKŁADÓW W PODŁOGACH PŁYWAJĄCYCH W ASPEKCIE BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH

AUTORZY:
Michał KOŁACZKOWSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.93

SŁOWA KLUCZOWE:
podkłady monolityczne, podłogi pływające, dylatacje podkładów, zszywanie dylatacji skurczowych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/194

DOI:
10.7862/rb.2014.93

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.93

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności