Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.80, DOI: 10.7862/rb.2014.80

OSADY ŚCIEKOWE I ICH UTYLIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Jolanta FIEDUCIK, Adam GAWROŃSKI, Ryszard MATUSZCZAK

DOI: 10.7862/rb.2014.80

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązanie aktualnego problemu utylizacji osadów ściekowych na przykładzie Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie. Dokonano opisu budowy oraz zasady działania oczyszczalni. Proces oczyszczania ścieków został przedstawiony od momentu przyjęcia ścieków w budynku krat, do momentu zrzucenia oczyszczonej wody do rzeki Łyny. Zgodnie z ustawą o odpadach, która nakazuje przetworzyć mi. osady ściekowe, w miejscu ich powstania, na terenie oczyszczalni zdecydowano się na pięciostopniowe unieszkodliwianie osadów ściekowych. W pierwszej kolejności osad kierowany jest do zamkniętych komór fermentacyjnych, w których zachodzi fermentacja w obecności bakterii metanowych i saprofitycznych. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie się biogazu, który jest zagospodarowywany na cele energetyczne. Następnie w otwartych basenach fermentacyjnych w warunkach tlenowych zachodzi dalsza fermentacja i proces stabilizacji wpływający na zmniejszenie objętości osadów. Kolejnym etapem jest mechaniczne odwodnienie osadu do zawartości suchej masy na poziomie około 20%. Oczyszczalnia ścieków „Łyna” w Olsztynie podążając za nowymi trendami ekologicznymi, i realizując z wyprzedzeniem obowiązujące w przyszłości przepisy prawne zdecydowała się na budowę nowoczesnej instalacji do termicznego przetwarzania osadów. Zatem odwodniony osad kierowany jest do instalacji termicznego przekształcania osadów składającej się z suszarni i spalarni osadów. Na wstępnie tego procesu technologicznego osad poddawany jest termicznemu suszeniu, po uzyskaniu odpowiednich parametrów zostaje spaletyzowany. Kolejnym etapem utylizacji osadu jest jego spalenie. Przedstawiono analizę energetyczną procesu termicznej utylizacji osadu. Masa popiołu powstałego w procesie spalania osadu, stanowi zaledwie 10%  masy odwodnionego osadu. Zatem na przykładzie  Oczyszczalni ścieków „Łyna” możemy wnioskować, ze jest możliwe w pełni utylizowanie osadów na terenie oczyszczalni.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Anielak A. M., Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000 r.

[2]  Wierzbicki K., Możliwości stosowania nowoczesnych systemów kanalizacyjnych na terenach wiejskich, Wydawnictwo IBMER,  Warszawa 1997

[3]  Gawroński A., Suszenie i spalanie osadów ściekowych jako metoda ich utylizacji, na przykładzie olsztyńskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna”, UWM 2009

[4]  http://www.publikacje.hdwao.pl

[5]  Dokumentacja techniczna Oczyszczalni Ścieków „Łyna”  w Olsztynie, 2012

[6]  Instrukcja obsługi zespołu ko generacyjnego - Horus Energia, 2011

Podsumowanie

TYTUŁ:
OSADY ŚCIEKOWE I ICH UTYLIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

AUTORZY:
Jolanta FIEDUCIK (1)
Adam GAWROŃSKI (2)
Ryszard MATUSZCZAK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(2) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
(3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.80

SŁOWA KLUCZOWE:
utylizacja osadów ściekowych, wytwarzanie biogazu, przetwarzanie termiczne osadów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/181

DOI:
10.7862/rb.2014.80

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.80

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności