Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.140, DOI: 10.7862/rb.2014.140

LEPKOŚĆ ROZTWORÓW PIROFOSFORANU SODU I HEKSAMETAFOSFORANU SODU W WODZIE DESTYLOWANEJ

Zenon SZYPCIO, Katarzyna DOŁŻYK

DOI: 10.7862/rb.2014.140

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań lepkości roztworów pirofosforanu sodu
i heksametafosforanu sodu o małym stężeniu. Zgodnie z prawem Stokesa prędkość opadania kulki w roztworze zależy od średnicy kulki, gęstości materiału kulki, gęstości i lepkości roztworu. Badano lepkość roztworów pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu klasyczną metodą Stokesa w temperaturach od 15 do 30°C.
W wyniku wstępnych badań dobrano średnicę i materiał kulki użytej do badań lepkości roztworów. Filmowano opadającą kulkę w roztworze, precyzyjnie mierząc czas i drogę przebytą przez opadającą kulkę. Analiza filmu umożliwiła określenie prędkości opadania kulki w roztworze. Ustabilizowaną prędkość opadania wykorzystano do analizy lepkości roztworu. Ponieważ prędkość opadania znacząco zależy od średnicy kulki, konieczne okazało się wprowadzenie korekty temperaturowej średnicy kulki. Współczynnik rozszerzalności liniowej napowietrzonego plastiku, z którego była wykonana kulka, wyznaczono z analizy prędkości opadania kulki w wodzie destylowanej, dla której jest znana gęstość i lepkość w różnych temperaturach. Badane roztwory pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu
w wodzie destylowanej mają znacznie mniejszą lepkość niż woda destylowana.
W badaniach areometrycznych zawiesin gruntowych uwzględnienie tego faktu jest konieczne.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dołżyk K., Chmielewska I.: Gęstości roztworów pirofosforanu sodu i heksametafos-
       foranu sodu w wodzie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury,
       JCEEA, nr 4/2014, s. 55-63.

[2] Gołębiewska A., Hyb W.: Ocena niepewności wyników pomiarów w analizie areo-
       metrycznej gruntu. Geoinżynieria, nr 04/2008, s. 30-35.

[3] Kalinski M.E.: Soil mechanics. Lab manual. John Wiley&Sons, Hoboken, USA
       2011.

[4] Kubrak J.: Hydraulika techniczna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.

[5] Mizerski W., Nowaczek W.: Tablice fizyczno-astronomiczne. Adamantan, Warsza-
       wa 1995.

[6] PKN-CEN ISO/TS 17892-4: Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne grun-
       tów. Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego. PKN, Warszawa 2009.

[7] PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PKN, Warszawa 1988.

[8] PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie
       i badanie podłoża gruntowego. PKN, Warszawa 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
LEPKOŚĆ ROZTWORÓW PIROFOSFORANU SODU I HEKSAMETAFOSFORANU SODU W WODZIE DESTYLOWANEJ

AUTORZY:
Zenon SZYPCIO (1)
Katarzyna DOŁŻYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Białostocka
(2) Politechnika Białostocka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.140

SŁOWA KLUCZOWE:
lepkość cieczy, metoda Stokesa, analiza areometryczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/166

DOI:
10.7862/rb.2014.140

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.140

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-10-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności