Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.3

POTENCJAŁ GIER MIEJSKICH I QUESTINGU JAKO NARZĘDZI MARKETINGU TERYTORIALNEGO –ANALIZA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ RZESZOWA

Grzegorz Droba, Sabina Przepióra

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.3

Streszczenie

Autorzy artykułu analizują gry miejskie i questing jako innowacyjne i atrakcyjne narzę-dzia marketingu terytorialnego. Dzięki wywołaniu autentycznych emocji i zaangażowania wśród klientów narzędzia te stwarzają korzystną sytuację sprzedażową oraz budują pozy-tywny wizerunek marki. Autorzy opisują możliwości, jakie daje zastosowanie storytellingu w budowaniu pozytywnego stosunku emocjonalnego do produktu, usługi, a zwłaszcza jed-nostki terytorialnej – regionu, miasta, wsi, oraz przedstawiają zasady jego poprawnego sto-sowania. Następnie przedstawiają konstrukcję i możliwości zastosowania questingu oraz gier miejskich jako skutecznych, innowacyjnych i tanich sposobów na promocję miast. Uwzględniając cele marketingu terytorialnego, autorzy dokonują podziału gier miejskich i scenariuszy questingowych na trzy kategorie: opowiadające o mieście i jego historii, nieo-powiadające o mieście i jego historii, lecz nawiązujące do pewnego szerszego kontekstu oraz gry miejskie i questing stricte rozrywkowy. Analizę poszczególnych kategorii prze-prowadzono na przykładzie miasta Rzeszów, które było areną licznych gier miejskich; po-nadto miasto oferuje własne scenariusze questingowe. Dostępne scenariusze questingowe scharakteryzowano pod kątem ich budowy, grupy docelowej oraz potencjału, jaki niosą dla budowy korzystnego wizerunku miasta. Gry miejskie zostały opisano według podobnego klucza z uwzględnieniem środków, jakie zastosowano w celu ich przeprowadzenia. Autorzy konkludują, że gry miejskie i scenariusze questingowe są wartościowym i oryginalnym spo-sobem promocji jednostek terytorialnych, gdyż są tanie w realizacji, pozwalają na odkrycie (czasem nawet na nowo) danego miasta poprzez wykorzystanie wyjątkowych elementów oraz jego historii, aktywizują lokalną społeczność oraz wykazują wartości edukacyjne.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Clark D., Glazer S., Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts, University Press of New England, Lebanon 2004.
[2] Czetwertyńska A., Grubek K., Warszawskie gry literackie, Fundacja Centrum Edukacji Oby-watelskiej, Warszawa 2009.
[3] Florys K., Kazior B., Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków 2011.
[4] Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki w latach 2012-2020, red.B. Walas, Pol-ska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2011.
[5] MistkiewiczE., Markeing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Helion, Gliwice 2011.
[6] Schlögel K., Wprzestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji o geopolityce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
[7] Straffin P.D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
[8] Wilczyński Ł., Questing – nowy trend w turystyce, [w:]B. Włodarczyk, B.Krakowiak,J. Lato-sińska, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewódz-twa Łódzkiego, Łódź 2011.
Dokumenty elektroniczne
[1] Cykliczna gra miejska, http://www.rzeszow.roweres.pl/index.php/mapa-stacji/156-wito-cykliczne.html (dostęp: dnia 12.05.2014).
[2] Europejska Gra Miejska, http://www.rodm-rzeszow.pl/aktualnosci,EUROPEJSKA-GRA-MIEJSKA-juz-za-nami-.html (dostęp: dnia 12.05.2014).
[3] Gdzie questować?, http://questing.pl/gdzie-questowac/quest-opowiesci-rzeszowskiego-kupca/ (dostęp: dnia 12.05.2014).
[4] Gra miejska TRANS PRESS 2013!, http://pl.plsk.eu/news/?lang_id=3&id_news=1198 (dostęp: dnia 12.05.2014).
[5] KultURalia, https://www.facebook.com/kultURaliaUR (dostęp: dnia 12.05.2014).
[6] Tkaczyk P., Co storytelling może dać marce?, „Marketing w praktyce”, www.essentis.pl/czytelnia/ekspert-radzi/293-co-storytelling-moze-dac-marce, (dostęp: dnia 12.05.2014).
[7] PL-SK 2007-2013, http://pl.plsk.eu/index/ (dostęp: dnia 12.05.2014).
[8] Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej, http://www.icimss.edu.pl/tkt/index.php?link=_artysta&id=583 (dostęp: dnia 12.05.2014).
[9] Questing, http://questing.pl/t/rzeszow (dostęp: dnia 12.05.2014).
[10] Questing na InternetBeta2012, http://questing.pl/aktualnosci/questing-na-internet-beta-2012/ (dostęp: dnia 12.05.2014).
[11] Stowarzyszenie My Life Rzeszów, https://www.facebook.com/MyLifeRzeszow (dostęp: dnia 12.05.2014).

Podsumowanie

TYTUŁ:
POTENCJAŁ GIER MIEJSKICH I QUESTINGU JAKO NARZĘDZI MARKETINGU TERYTORIALNEGO –ANALIZA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ RZESZOWA

AUTORZY:
Grzegorz Droba (1)
Sabina Przepióra (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) doktorant, Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
(2) doktorantka, Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszow-ski

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
storytelling, gra miejska, questing, marketing terytorialny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/98

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.3

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności