Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.48

ABSOLWENT JAKO POTENCJALNY PRACOWNIK – KORZYŚCI I ZAGROśENIA WIĄśĄCE SIĘ Z ZATRUDNIANIEM POKOLENIA Y

Krystyna KMIOTEK, Natalia PIOTROWSKA

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.48

Streszczenie

Warunki gospodarki opartej na wiedzy sprawiają, Ŝe poszukiwani są pracownicy dobrze
wykształceni, znających języki obce, z łatwością posługujący się nowymi technologiami,
zdolni do tworzenia innowacji i o wysokim poziomie motywacji. Wydawać by się mogło,
Ŝe absolwenci obecnie opuszczający system edukacji wszystkie te warunki spełniają,
a jednak wskaźniki stopy bezrobocia wśród ludzi młodych świadczą o czymś zupełnie innym.
W artykule podjęto temat sytuacji ludzi młodych wchodzących na rynek pracy (absolwentów),
reprezentujących pokolenie Y z uwzględnieniem perspektywy pracodawcy. Jego
celem jest identyfikacja korzyści i zagroŜeń, które dostrzegają przedsiębiorcy zatrudniając
absolwentów. Autorki dokonując przeglądu literatury przedmiotu odnoszącej się do pokolenia
Y oraz bazując na dostępnych badaniach, raportach i danych statystycznych starają
się odpowiedzieć na pytanie: jakie oczekiwania wobec absolwentów mają pracodawcy, jakie
nadzieje i obawy niesie ze sobą zatrudnianie przez pracodawców absolwentów pokolenia
Y? Autorki identyfikują cechy pracowników pokolenia Y istotne z punktu widzenia pracodawcy,
analizują dane statystyczne charakteryzujące sytuację ludzi młodych na rynku
pracy oraz podejście pracodawców do zatrudniania absolwentów, identyfikują takŜe na
obawy i korzyści, jakie pracodawcy wiąŜą z zatrudnianiem młodych ludzi. W podsumowaniu
autorki wskazują z jednej strony na świadomość pracodawców, co do atutów absolwentów
pokolenia Y, jako potencjalnych pracowników z drugiej zaś strony na bariery w zatrudnianiu
ludzi młodych. Zjawisko inflacji zatrudnienia oraz brak umiejętności praktycznych
i doświadczenia absolwentów stanowią czynniki odgrywające istotną rolę przy podejmowaniu
przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Beyond the baby boomers: the rise of Generation Y. Opportunities and challenges for the
funds management industry, KPMG Investment Management and Funds, 2007.
[2] Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach
i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania, „E-mentor” 4/46 (2012).
[3] Dygoń M., Wizerunek absolwentów w oczach pracodawców z terenu województwa podkarpackiego,
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy.
[4] Dyplom warty coraz mniej? To inflacja wykształcenia, http://www.biztok.pl (dostęp:
09.03.2013).
[5] Fazlagić J., Szczególne zjawisko. Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców, „Personel i Zarządzanie”
2010/3.
[6] GUS, Portal informacyjny, http://www.stat.gov.pl.
[7] Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A., Oczekiwania pracodawców a pracownicy
jutra, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
[8] Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2012.
[9] Piwowar-Sulej K., Pokolenie Y wyzwaniem dla marketingu personalnego, „Prace Nauk. UE
we Wrocławiu” nr 43: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wrocław 2009.
[10] Plink D., Retention Y. What is the key to retention of Generation Y, CRF Institute, August
2009, Top Employers CRF Awarded by CRF.com, 2.
[11] Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, http://porp.wup-rzeszow.pl/.
[12] Pracodawcy Podkarpacia 2012, Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki
Urząd Pracy, Rzeszów 2012.
[13] Rutkowska M., Kariera zawodowa generacji X i Y – perspektywy rozwoju na tle tendencji do
uelastyczniania pracy, „Prace Nauk. AE we Wrocławiu” nr 1184: Zmiana warunkiem sukcesu.
PrzeobraŜenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Wrocław 2007.
[14] Youth In Europe a statistical portrait, 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ABSOLWENT JAKO POTENCJALNY PRACOWNIK – KORZYŚCI I ZAGROśENIA WIĄśĄCE SIĘ Z ZATRUDNIANIEM POKOLENIA Y

AUTORZY:
Krystyna KMIOTEK (1)
Natalia PIOTROWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(2) studentka Politechniki Rzeszowskiej

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
rynek pracy, zatrudnienie, pokolenie Y.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/78

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.48

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności