Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (4/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.45

ANALIZAWPŁYWU CEN ROPY NAFTOWEJ NAKURS KORONY NORWESKIEJ

Stanisław GĘDEK

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.45

Streszczenie

Celem artykułu była analiza wpływu cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej wobec
euro i dolara amerykańskiego. Potwierdzenie hipotezy o wpływie cen ropy na kursy dało
moŜliwość realizacji celu szczegółowego, jakim jest opis charakteru tej zaleŜności. Podstawą
analizy były szeregi czasowe dziennych notowań kursów NOK/EUR i NOK/USD
oraz cen ropy Brent obejmujące okres 05.05.2003 – 22.02.2013. Przeprowadzona analiza
wykazała, Ŝe badane szeregi czasowe są niestacjonarne. Spowodowało to konieczność zastosowania
analizy kointegracyjnej w badaniu ich współzaleŜności. Test Johansena wykazał,
Ŝe do tego celu powinien być wykorzystany model VAR. Wyniki analizy wykazały, Ŝe
kursy korony norweskie do euro i dolara były w badanym okresie pod wpływem cen ropy
naftowej. Wzrost ceny ropy umacniał koronę norweską, a spadek ceny ropy koronę norweską
osłabił. Analiza wykazała równieŜ, Ŝe charakter tej zaleŜności był bardzo wyraźnie
zmienny w czasie. Parametry opisujące zaleŜności pomiędzy badanymi zmiennymi były
wyraźnie róŜne w kaŜdym z okresów (wydzielonych w oparciu o test CUSUM). Jednym
z czynników róŜnicującym charakter tej zaleŜności był kryzys bankowy w USA w roku
2008. ZauwaŜalne było teŜ zróŜnicowanie oddziaływanie ceny ropy na kursy korony norweskiej
do euro i dolara. Reakcja kursu korony norweskiej do dolara na zmiany ceny ropy
była wyraźnie silniejsza od reakcji kursu NOK/EUR niezaleŜnie od tego, którego okresu to
dotyczyło. Widoczne to było zarówno w sile oddziaływania impulsu ze strony ceny ropy,
jak i szybkości wygasania tego impulsu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Beine M., Lahaye J., Laurent S., Neely C.J., Palm F.C., Central Bank Intervention and Exchange
Rate Volatility, Its Continuous and Jump Components, „Federal Reserve Bank of St.
Louis Working Paper” 031C (2006).
[2] Benita G., Lauterbach B., Policy Factors and Exchange Rate Volatility, Panel Data versus a
Specific Country Analysis, „International Research Journal of Finance and Economics” 7
(2007), 7-22.
[3] Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction, „Econometrica”, 55
(1987), 251-276.
[4] Friedman, M., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago 1953.
[5] Galí, J., Monacelli, T., Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy,
„Review of Economic Studies”, 72 (2005), 707–734.
[6] Granger C.J.W., Newbold P., Spurious Regression in Econometrics, „Journal of Econometrics”,
2 (1974), 111-120.
[7] Harvey A.C., Collier P., Testing for Functional Misspecification in Regression Analysis,
„Journal of Econometrics”, 6 (1997), 103–119.
[8] Johansen, S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors, „Journal of Economic Dynamics
and Control”, 12 (1988) 231–254.
Analiza wpływu cen ropy naftowej… 79
[9] Karras G., Lee J.M., Stokes H., Sources of Exchange-Rate Volatility. Impulses or Propagation?
, „International Review of Economics and Finance” 14 (2005), 213–226.
[10] Kusideł E., Modele wektorowo - autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. ABSOLWENT,
Łódź. 2000.
[11] Lane, P. R., Milesi-Ferretti G. M., External Wealth, the Trade Balance, and the Real Exchange
Rate, „European Economic Review”, 46 (2002): 1049-1071.
[12] Lanne M., Vesala T. (2006) The effect of a transaction tax on exchange rate volatility, „Bank
of Finland Research Discussion Papers”, 11 (2006).
[13] Ljung G. M., Box G. E. P., On a measure of lack of fit in time series models, „Biometrika”, 65
(1978), 297–303.
[14] Maddala G.S., Ekonometria. PWN, Warszawa 2006.
[15] Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzęŜenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, „Przegląd Statystyczny”, 45 (1998), 113-130.
[16] McKenzie M., The Impact of Exchange Rate Volatility on International Trade Flows, „Journal
of Economic Surveys”, 13 (1999), 71-106.
[17] Nucci F. Pozzolo A.F. Investment and the Exchange Rate: An Analysis with Firm-Level Panel
Data, „European Economic Review”, 45 (2001), 259-283.
[18] Osińska M., Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa. 2006.
[19] Reinhart C., Rogoff K., The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A einterpretation,
„Quarterly Journal of Economics”, 119, (2004), 1-48.
[20] Tarashev N.A. Speculative Attacks and the Information Role of Interest Rate, „Journal of the
European Economic Association”, 5 (2007), 1-36.
[21] Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa, 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZAWPŁYWU CEN ROPY NAFTOWEJ NAKURS KORONY NORWESKIEJ

AUTORZY:
Stanisław GĘDEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (4/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
korona norweska, cena ropy naftowej, kurs walutowy, model VAR

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/75

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.45

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności