Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (3/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.31

THE PECULIARITIES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL PROJECTS

Vasyl MATEICHYK, Viktoriya KHRUTBA, Nataliya HORIDKO

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.31

Abstract

The paper presents investigations on the application of projects and programs on management methods to solve the problems of nature conservation. The analysis of the types of knowledge required for environmental projects implementation showed the necessity of the basic knowledge in ecology and project management. The realization of the project can be successful if this knowledge is integrated. Thus, in order to achieve long-term ecological targets the processes of project management (PM) must be developed on the basis of environmental management (EM) approaches. The integrated model PM+EM gives the opportunity both to administer the project itself and to determine the potential influences on the environment in managerial decision making processes. In order to increase the efficiency of such projects and programs management it is reasonable to use the universal methods of knowledge and knowledge areas management determined by PMI (Project Management Institute). This approach allowed to determine the peculiarities of knowledge management in environmental projects. As a result the features of different types of knowledge for environmental projects realization have been analyzed, the processes of knowledge management as specific resources of environmental projects management have been described and the extended model of knowledge management in environmental projects has been formed. Such a model gives the opportunity to create and introduce the efficient project management system for achieving strategic and operational targets of the project, to increase its success, to reduce the expenses and negative environmental impacts and to acquire new knowledge for efficient environmental project management.

Full text (pdf)

References

[1] Хрутьба В.О. Інтеграція екологічної складової в методологію управління проектами (УП+ЕМ) // Х Международная научно-практическая конференция “PM Kiev '13” “Управление проектами в развитии общества”, 17 - 18 мая 2013 года Киев. Тема конференции: “Управление проектами и программами в условиях глобализации мировой экономики”, с.269-271 (The integration of environmental component into project management methodology).

[2] Матейчик В.П., Хрутьба В.О. Методичні підходи до управління екологічними аспектами в проектах поводження з відходами // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. – № 4(44). – 2012. (Methodological approaches to environmental aspects management in waste management projects ).
[3] Філософський енциклопедичний словник. - Київ, 'Абрис', 2002.- 742 с. (Encyclopedia of Philosophy).
[4] Матвійчук А.В. Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки. Монографія. – Рівне: “Ліста-М”, – 2002. – 147 с. (Environmental knowledge and thinking style of modern science).
[5] Руководство к Своду знаний по управлению проектами. (Руководство PMBOK) — 3-е изд. - Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA, 2004. - 388 с. (A Guide to the Project Management Body of Knowledge).

[6] Буковиц В., Уилльямс Р. Управление знаниями. Руководство к действию./ Пер.с англ.- М.:ИНФРА-М, 2002. – 504 с. (A Guide to Knowledge Management).

[7] Skyrme D. Capitalizing on Knowledge.: Waltham, MA: Butterworth-Heinemann, 2001. – 352 p.

[8] Ruggles R. The State of Notion: Knowledge Management in Practice, California Management Review, Spring 1998, Vol.40, No.3, pp. 80-89.

[9] Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. М.:Олимп-Бизнес.-2003.-320 с. (Company is a knowledge creator. The origin and development of innovations in Japanese companies).

About this Article

TITLE:
THE PECULIARITIES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL PROJECTS

AUTHORS:
Vasyl MATEICHYK (1)
Viktoriya KHRUTBA (2)
Nataliya HORIDKO (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) DSc, PhD, Faculty of Management, The Rzeszów University of Technology
(2) PhD, Department of Ecology, National Transport University
(3) PhD, Department of Ecology, National Transport University

JOURNAL:
Modern Management Review
20 (3/2013)

KEY WORDS AND PHRASES:
environmental projects, management of knowledge, ecology, system of project management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/62

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.31

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności