Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.22

Proefektywnościowy system wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowe założenia.

Jacek Strojny

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.22

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane aspekty wdroŜenia proefektywnościowego systemu
wynagradzania urzędników w JST. RozwaŜania na ten temat oraz propozycje schematu działania
wpisano w ogólny kontekst dyskusji na temat zmian sposobu funkcjonowania instytucji sektora
finansów publicznych. Tłem do modyfikacji istniejących rozwiązań i pewnych ugruntowanych
schematów jest oczywiście nowy kontekst kształtowania środowiska wewnętrznego wynikający z
wymagań kontroli zarządczej oraz budŜetowania zadaniowego.
Wprowadzenie proefektywnościowego systemu wynagrodzeń wymaga dostosowania się do
porządku prawnego obowiązującego w danym kraju. W opracowaniu uwzględniono więc
podstawowe regulacje dotyczące pracy urzędników samorządowych, ich wynagradzania oraz
przepisy Kodeksu Pracy. Oczywiście istotnymi warunkami brzegowymi są tutaj takŜe cechy
kultury organizacyjnej oraz specyfika procesu zarządzania w JST. Są one oczywiście
konfrontowane z koniecznością ponoszenia jakości zarządzania. System wynagrodzeń powinien
bowiem doprowadzać zwiększenia efektywności i skuteczności wydatkowania środków
publicznych, a takŜe lepszej realizacji zadań samorządu w zakresie administracji publicznej oraz
kreowania procesów rozwojowych.
Artykuł ma głównie charakter narzędziowy. Przedstawiono w nim moŜliwości
wykorzystania podstawowych składników wynagrodzenia takich jak: stawka zasadnicza, dodatek
specjalny i funkcyjny, nagroda za szczególne osiągnięcia oraz premia. Przedstawiono przykład
budowy systemu wynagrodzeń, rozpoczynając od wyceny pracy na stanowiskach. Stanowi ona
podstawę do budowy algorytmu wyliczania wartości wynagrodzenia zasadniczego dla
stanowiska oraz stawki indywidualnej. Ponadto określono moŜliwości stworzenia systemu
premiowania opartego na kontraktach o cele oraz systematycznej kontroli stopnia ich realizacji.
Przedstawiono takŜe propozycję stopniowego budowania funduszu premiowego. Artykuł zawiera
więc kompleksową propozycję rozwiązania moŜliwą do implementacji w JST.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.
[2] Ustawa z 29 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, DzU 2008 nr 223, poz. 1458 ze
zm.
[3] Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1974 nr 24, poz. 141 ze zm.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, DzU 2009 nr 50, poz. 398.
[5] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. BECK, Warszawa 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Proefektywnościowy system wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowe założenia.

AUTORZY:
Jacek Strojny

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
system wynagrodzeń, jednostki samorządu terytorialnego, środki
publiczne.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/52

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności