Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.10

Standardy Kontroli Zarządczej – Wymiar Praktyczny Wdrożenia

Jacek Strojny

DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.10

Streszczenie

Artykuł przedstawia założenia wdrożenia i doskonalenia systemu kontroli zarządczej na przykładzie JST. Jej wprowadzenie jest konsekwencją zapisów ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Oczywiście wprowadzenie kontroli zarządczej jest także potencjalnie korzystne ze wzglę-du na możliwość zwiększenia efektywności i skuteczności procesu zarządzania. Ten właśnie punkt widzenia przyjęto w niniejszym artykule.
W pierwszej kolejności opisano założenia nowego podejścia do procesu zarządzania w wy-mienionych podmiotach. Skupiono się tutaj zarówno na celach kontroli zarządczej, jak i jej isto-cie, odwołując się do ogólnych standardów i wyznaczając na tej podstawie najważniejsze jej ob-szary. Niektóre z nich, jak np. zarządzanie ryzykiem są dla administracji publicznej stosunkowo nowym zagadnieniem i stanowią pewnego rodzaju wyzwanie. Wdrożenie kontroli zarządczej wymaga bowiem zmiany w rozumieniu oraz organizacji procesu zarządzania. Niestety podsta-wowym problemem jest to, że wprowadzając kontrolę zarządczą zwraca się powszechnie uwagę nie tyle na potrzeby w zakresie przebiegu procesu zarządzania, co na konieczność spełnienia za-pisów ustawowych.
W artykule zaproponowano przykładowy zestaw standardów dostosowanych do specyfiki samorządu lokalnego. Poprzez analizę zgodności z wytycznymi Ministra Finansów oceniono tak-że użyteczność tej propozycji i możliwość jej praktycznego wdrożenia. Podkreślić należy że schemat systemu kontroli zarządczej oparty na zbudowanej liście standardów jest podejściem ogólnym, ale jednocześnie kompleksowo obejmuje wszystkie istotne obszary zarządzania. Oczywiście wdrożenie kontroli zarządczej wymaga odpowiedniego dostosowania rozwiązań (np. określonych dokumentów, czy procedur) do specyfiki danej organizacji. Dlatego też owa ogólna koncepcja, którą przedstawiono w artykule powinna być optymalizowana w procesie wdrożenia pod kątem indywidualnych potrzeb podmiotu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, DzUrz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
[2] Kowalczyk E., Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory procedur i instrukcji, Presscom, Wrocław 2010.
[3] Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009.
[4] Strojny J., Standardy kontroli zarządczej (raport wdrożeniowy), materiały niepubliko-wane.
[5] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, ze zm.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Standardy Kontroli Zarządczej – Wymiar Praktyczny Wdrożenia

AUTORZY:
Jacek Strojny

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
kontrola zarządcza, samorząd terytorialny, standardy, wdrożenia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/46

DOI:
10.7862/rz.2013.mmr.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności