Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (1/2021), DOI: 10.7862/rz.2021.mmr.04

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE SYSTEMS OF LOGISTICS AND PRODUCTION ENTERPRISES

Andrzej PACANA, Karolina CZERWIŃSKA, Michalene Eva GREBSKI

DOI: 10.7862/rz.2021.mmr.04

Abstract

Key Performance Indicators (KPIs) are one of the most important management tools in
enterprises. Their proper implementation and application help to improve and control both the
processes and the effectiveness of activities undertaken in the organization. The study aimed
to analyze the degree of use of the Key Performance Indicators in information technology (IT)
systems by logistics companies and manufacturing companies and to investigate possible
differences in the scope of knowledge and use of KPIs between logistics and manufacturing
companies. The conducted analyses indicate that production companies tend to use financial
and non-financial KPIs, while logistics companies mainly use financial indicators. Based on
the pilot studies, the degree of use of KPIs was assessed as high. Respondents in the survey
indicated a high or very high level of efficiency in the use of KPIs in the context of general
objectives of enterprises from the perspective of customers, finances, processes, and
development.

 

Full text (pdf)

References

 1. Al-Mutairi S. H. (2012). Cost maintenance management, eWork and eBusiness in Architecture,Engineering and Construction. Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling.
 2. Babica, M., Pająk, E. (2006). Koncepcja metody eliminacji niezgodności w procesachprodukcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją”.
 3. Bamford, D. R., Greatbanks, R. W. (2005). The use of quality management tools and techniques:a study of application in everyday situations. “International Journal of Quality & Reliability Management”.
 4. Bartecki, K., Król, D., Skowroński, J. (2018). Wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności procesu produkcyjnego – część I: badania teoretyczne. Pomiary. Automatyka. Robotyka”, R. 22, nr 3.
 5. Berrah, L., Foulloy, L. (2013). Towards a unified descriptive framework for industrial objective declaration and performance measurement. “Computers in Industry”, 64.
 6. Borsos, G., Iacob, CC., Calefariu, G. (2016), The use KPI's to determine the waste in production proces, 20th Innovative Manufacturing Engineering And Energy Conference (Imanee 2016), IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, Vol. 161.
 7. Clifton, B. (2012). Advanced Web Metrics. Indianapolis: John Wiley & Sons Inc.
 8. Cobin, C. (2009). Creating effective performance measures, November 1.
 9. Czerwińska, K., Pacana, A. (2020). Analysis of the exterior door production process using key performance indicators (KPI). „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 23, 1.
 10. Czerwińska, K., Pacana, A., Dwornicka, R. (2020). Improvement of the production process with the use of selected KPIs. System Safety: Human – Technical Facility – Environment”, Vol. 2, Issue 1.
 11. Drucker, F. P. (2004). Zawód menedżer. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 12. Enns, B. (2005). Key performance indicators for new business development, Critical Briefings for the Business of Persuasion.
 13. Grabowska, S. (2017). Kluczowe wskaźniki efektywności – studium przypadku. „Zeszyty
  Naukowe Politechniki
  Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” z. 108, Politechnika
  Śląska.
 14. Grudowski, P. (2006). Pomiary, analiza i doskonalenie jako kryteria auditu systemu zarządzania jakością. „Problemy Jakości”.
 15. Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia
  efektywno
  ści operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd
  Organizacji
  ” nr 2.
 16. Hajduk-Stelmachowicz, M. (2014). Znaczenie strategii proekologicznych w kontekście
  budowania przewagi konkurencyjnej przedsi
  ębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu
  Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarz
  ądzanie Strategiczne w Teorii i Praktyce” nr 366.
 17. Hollender, M., Chioua, M., Schlake, J., Merkert, L., Petersen, H. (2016). KPI-based Process Operation Management of highly automated processes, Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS), ISSN: 0178-2320, 2190-4111, 2364-3137.
 18. ISO 22400-1:2014 (2014). Automation systems and integration – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management. Part 1: Overview, concepts and terminology.
 19. Kaganski, S., Paavel, M., Lavin, J. (2014). Selecting key performance indicators with support of enterprise analyze model. Proceedings of the International Conference of DAAAM Baltic “Industrial Engineering”.
 20. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, Boston.
 21. Karaszewski, R. (2005). Zarządzanie jakością – koncepcje, metody, narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Toruń: TNOiK.
 22. Melnyk S. A., Bititci U. S., Platts K., Tobias J., Anderson B. (2014). Is performance measurement and management fit for the future? “Management Accounting Research” 25(2).
 23. Mentel, U., Hajduk-Stelmachowicz, M. (2020). Does standardization have an impact on
  innovation activity in different countries?
  Problems and Perspectives in Management”,
  18(4).
 24. Mourtzis, D., Fotia, S., Vlachou, E., Koutoupes, A. (2018). A Lean PSS design and evaluation framework supported by KPI monitoring and context sensitivity tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, Vol. 94. Neely, A., Adams, C., Kennerly, M. (2002). The Performance Prism: The Scorecard for
  Measuring and Managing Business Success.
  London: Pearson Education Limited.
 25. Niemiec, A. (2019). Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej. Warszawa: CeDeWu.
 26. Onyemeh, N. C., Lee, C. W., Iqbal, M. A. (2016). Key performance indicators for operational quality in the oil and gas industry a case study approach. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
 27. Ortega, A. (2012). On the definition and Analysis of Process Performance Indicators. Sevilla: University of Sevilla.
 28. Ostasz, G., Czerwińska, K., Pacana, A. (2020). Quality management of aluminum pistons with the use of quality control points. “Management Systems in Production Engineering”.
 29. Pacana, A., Czerwińska, K. (2020), Kluczowe wskaźniki efektywności – KPI. „Management and Quality – Zarządzanie i Jakość”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach. Katowice: TNOiK.
 30. Parmenter, D. (2016). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie
  i stosowanie.
  Gliwice: Helion.
 31. Piasecka-Głuszak, A. (2017). Implementacja world class manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim. Ekonomia XXI Wieku” nr 4(16).
 32. Podgórski, D. (2015). Measuring operational performance of OSH management system – A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators. “Safety
  Science”
  No. 73.
 33. Rolo, A., Pires, A. R., Saraiva, M. (2014). Supply chain as a collaborative virtual network basedon larg strategy. “Advances in Intelligent Systems and Computing”, 280.
 34. Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie
  przedsi
  ębiorstwem. Warszawa: PWE.
 35. Vaser, M., Forconi, S. (2015). QoS KPI and QoE KQI Relationship for LTE Video Streaming and VoLTE Services, Proceedings – NGMAST 2015: The 9th International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services and Technologies.
 36. Wolniak, R., Skotnicka, B. (2005). Metody i narzędzi zarządzania jakością. Teoria i praktyka.Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

   

About this Article

TITLE:
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE SYSTEMS OF LOGISTICS AND PRODUCTION ENTERPRISES

AUTHORS:
Andrzej PACANA (1)
Karolina CZERWIŃSKA (2)
Michalene Eva GREBSKI (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Rzeszow University of Technology
(2) Rzeszow University of Technology
(3) Colorado Mesa University

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (1/2021)

KEY WORDS AND PHRASES:
Key Performance Indicators (KPIs), Quality Management, Efficiency.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/446

DOI:
10.7862/rz.2021.mmr.04

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.04

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności