Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (4/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.32

THEORETICAL ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOUR TOGETHER WITH AN ANALYSIS OF TRENDS IN MODERN CONSUMER BEHAVIOUR

Kinga OSZUST, Justyna STECKO

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.32

Abstract

The history of consumer behavior dates back to the beginnings of man's existence because he has always felt the need and strived to satisfy it. However, consumer behaviour as a subject of research is considered a relatively young field. Its interdisciplinary character is evidenced by the fact that consumer behavior is considered on many scientific levels, such as psychology, sociology or economics. There is, therefore, no single definition of consumer behavior that can be considered mandatory, as each of them draws attention to different aspects of consumer behavior. Consumer behavior has been evaluated over the years, leading to a change in the perception of consumption and the emergence of trends that help to create a profile of the modern consumer. Knowledge of current trends and the needs that the modern consumer feels helps companies create a marketing strategy that gives them a market advantage. The purpose of this study is to explain the origins, changes in consumer behavior, as well as to define the profile of the modern consumer and the characteristics of selected trends in consumption.

Full text (pdf)

References

1.      Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Sic!.

2.      Antonides, F. van Raaij (2003). Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3.      Baran R., Marciniak B., Taranko, T. (2017). Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego i zagranicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

4.      Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

5.      Bylok, F. (2005). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji [in:] Monografie (Politechnika Częstochowska), Częstochowa.

6.      Dybka, S. (2017). Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 338.

7.      Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1993). Consumer Behavior. Chicago.

8.      Fabiunke, H., Fischer, H., Jäger, J., Koppert, W. (1976). Badania ankietowe popytu konsumpcyjnego. Warszawa.

9.      Hansen, F. (1972), Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, New York.

10.   Hostyński, L. (2006), Wartości w świecie konsumpcji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

11.   Iwański, Ł (2014). Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji.Konsumpcja i Rozwój”, nr 4(9).  

12.   Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: Helion.

13.   Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

14.   Kędzior, Z., Karcz, K. (1998). Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – prawidłowości, determinanty. Katowice.

15.   Kieżel, E., red. (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: PWE.

16.   Kieżel, E., red. (2006). Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

17.   Łodziana-Grabowska, J. (2014). Instrumenty promocji twórczości muzycznej – analiza formatów stacji radiowych [in:] Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań. Warszawa.

18.   Łodziana-Grabowska, J. (2015). Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce. Warszawa: CeDeWu.pl.

19.   Maciaszczyk M. (2014), Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo. Lublin: Politechnika Lubelska.

20.   Małysa-Kaleta A. (2010). Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

21.   Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

22.   Nowa encyklopedia powszechna (1996). Warszawa: PWN.

23.   Plażyk, K. (2011). Dekonsumpcja, ekologizacja i zrównoważona konsumpcja jako przeciwwaga dla konsumpcjonizmu. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Kraków.

24.   Pohorille, M. (1980). Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego [in:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego. Warszawa.

25.   Słaby, T. (2006) , Konsumpcja. Eseje statystyczne. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

26.   Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.

27.   Sobczyk, G. (2018). Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań. Lublin.

28.   Szczepański, J. (1976). Wydajność pracy a konsumpcja. „Nowe Drogi”, No. 11. Warszawa.

29.   Śleszyńska-Świderska, A. (2017). Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Białystok: UwB.

30.   Światowy, G. (1994). Zachowania konsumenckie. Wrocław: AE.

31.   Tkaczyk, J. (2012), Konsumpcja i konsument – nowe trendy. „Handel Wewnętrzny”, maj–czerwiec. Warszawa.

32.   Williams, R. (1976), Keywords: a vocabulary of culture and society. Glasgow.

33.   Woźny, D. (2012). Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

34.   Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.

35. Zatwarnicka-Madura, B. Stecko, J., Mentel, G., (2016). Brand image vs. consumer trust. “Actual Problems of Economics” 8 (182).

About this Article

TITLE:
THEORETICAL ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOUR TOGETHER WITH AN ANALYSIS OF TRENDS IN MODERN CONSUMER BEHAVIOUR

AUTHORS:
Kinga OSZUST (1)
Justyna STECKO (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) MSc
(2) Rzeszów University of Technology, Faculty of Management, Department of Humanities and Social Sciences

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (4/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
consumer behaviour, consumer, consumption, trends

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/440

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.32

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności