Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (4/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.31

TRADITIONAL AND ORGANIC PRODUCTS ON EXAMPLE OF “FIGA” FAMILY-OWNED ORGANIC FARM FROM PODKARPACKIE PROVINCE

Ewelina Nycz

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.31

Abstract

Traditional and organic products are distinguishing marks of a region, reflect a long- 
-established tradition and cultural heritage, as well as show potential for the growth of local 
businesses. This paper aims to present and demonstrate how traditional and organic products 
are promoted on the example of products originating from Podkarpackie Province and to 
indicate barriers, challenges that must be overcome while taking information and promotional 
actions and building an image. To this end, an interview with one of the leaders in the number 
of organic and traditional products in the cheese making industry was conducted. Based on 
that interview, it follows that products are promoted in a variety of different ways, whereas 
major barriers, but also challenges, include effective communication and ability to reach the 
consumer. 

Full text (pdf)

References

1.      Gębarowski, M. (2006). Przeobrażenia funkcjonalne targów a rozwój Internetu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zesz. Nauk., 70. Warszawa: SGH.

2.      Główny Urząd Statystyczny. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP, Warszawa 2018 [Access: 1.09.2020]. Access on the internet: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc-spoleczenstwo-informacyjne/uwarunkowania-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-sektorze-msp,1,1.html.

3.      Gulbicka, B. (2014). Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, nr 116. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

4.      http://potrawyregionalne.pl/270,9554,SEROWARSTWO_NA_PODKARPACIU____.htm [Access: 1.09.2020].

5.      https://swiatrolnika.info/uprawy-ekologiczne-w-polsce [Access: 9.10.2020].

6.      https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 [Access: 1.09.2020].

7.      https://www.messenger.com/ [Access: 1.10.2020].

8.      https://www.pola-app.pl/ [Access: 1.10.2020].

9.      https://www.serymaziejuk.pl/ [Access: 1.09.2020].

10.   https://zdrowezakupy.org/ [Access: 1.10.2020].

11.   Jęczmyk, A. (2015). Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Studia KPZK, nr 164. Warszawa: PAN.

12.   Krupa, J. (2009). Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia [w:] Dolatowski, Z.J., Kołożyn-Krajewska, D. (red.). Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki.

13.   Murawski, M., Kaczor, U. (2011). Chów owiec i kóz w wybranych gospodarstwach Beskidu Niskiego [w:] Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX, 3, Kraków: Państwowy Instytut Badawczy.

14.   Produkty BIO zdrowo rosną, [Access: 9.10.2020]. Access on the internet:  https://www.nielsen.com/pl/pl/insights/article/2020/produkty-bio-zdrowo-rosna/.

15.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych [Access: 9.10.2020]. Access on the internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151.

16.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 [Access: 9.10.2020]. Access on the internet: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:PL:PDF.

17.   Rynek żywności eko – w Europie rośnie, w Polsce kurczy się [Access: 9.10.2020]. Access on the internet:  https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/rynek-zywnosci-eko-w-europie-rosnie-w-polsce-kurczy-sie.

18.   Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 [Access: 29.09.2020]. Access on the internet:  http://www.sejmik.podkarpackie.pl/attachments/article/3367/strategia%20Rozwoju%20Wojew%C3%B3dztwa%20Podkarpackiego%202030.pdf.

19.   Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych [Access: 9.10.2020]. Access on the internet:  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050100068/U/D20050068Lj.pdfRozdz. 8, art. 47–56.

20. Żychowski J., Jucha W. (2020). Zmiany ustrojowe i rozwój przedsiębiorczości jako czynniki wpływające na strukturę pokrycia i użytkowania terenu na przykładzie zlewni Bełczy i Mszanki w Beskidzie Niskim. „Przedsiębiorczość – Edukacja”, t. 16, nr 1. Warszawa – Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

About this Article

TITLE:
TRADITIONAL AND ORGANIC PRODUCTS ON EXAMPLE OF “FIGA” FAMILY-OWNED ORGANIC FARM FROM PODKARPACKIE PROVINCE

AUTHORS:
Ewelina Nycz

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Marketing, The Faculty of Management, Rzeszów University of Technology

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (4/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
traditional product, organic product, management, quality, marketing, building an image, promotion, public relations

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/439

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.31

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności