Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (4/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.28

ANALYSIS OF THE SOCIAL MEDIA MARKETING: BUSINESS ENVIRONMENT AND MODERN TRENDS IN POLAND AND UKRAINE

Yanina Lisun

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.28

Abstract

The author in the article aimed to summarize the trends in the Digital and SMM market by an 
analysis of the main indicators characterizing Internet and Social media users for 2014–2020 
years. Theoretical part of this work was the study of the essence of the «social media 
marketing» concept (SMM) based on the data on the most popular social networks in Poland 
and Ukraine. There were analyzed the key performance indicators of the Social Media 
Marketing Agencies in Poland and Ukraine, such as the average cost of completed projects, 
personnel numbers, and characteristics of the market segment on the basis of belonging to 
small, medium and large businesses. A number of tools for activities in various social 
networks are identified, the reasons for their use, features and methods of promotion are 
considered.  

Full text (pdf)

References

 1. Akram, W., Kumar, R. (2017). A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. “International Journal of Computer Sciences and Engineering”, 5(10). DOI: 10.32983/2222-4459-2019-12-446-452.
 2. Erdoğmuş, İ.E., Çiçek, M. (2012). The Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty. “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 58. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1119.
 3. Kemp, S. (2014). Report Global Digital Overview, 2014. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2014-global-digital-overview.
 4. Kemp, S. (2015). Report Global Digital Overview, 2015. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2015-global-digital-overview.
 5. Kemp, S. (2016). Report Global Digital Overview, 2016. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2016-global-digital-overview.
 6. Kemp, S. (2017). Report Global Digital Overview, 2017. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2017-global-digital-overview.
 7. Kemp, S. (2018). Report Global Digital Overview, 2018. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2018-global-digital-overview.
 8. Kemp, S. (2019). Report Global Digital Overview, 2019. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview.
 9. Kemp, S. (2020). Report Global Digital Overview, 2020. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview.
 10. Miroshnik, M.V., Kopitsa, D.A., Stryuk, L.A. (2020). Digital marketing as an environment for interactive digital advertising technologies. “Business Inform”, No. 5. Access on the internet: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-503-510.
 11. Nitsenko, V., Chukurna, O., Mardani, A., Streimikis, J., Gerasymchuk, N., Golubkova, I., Levinska, T. (2019). Pricing in the Concept of Cognitive Marketing in the Context of Globalization: Theoretical, Methodological and Applied Aspects.Montenegrin Journal of Economics”, Vol. 15, No. 4.
 12. Pentina, I., Koh, A. (2015). Exploring Social Media Marketing Strategies in SMEs [In:] Robinson, Jr. L. (eds). Marketing Dynamism & Sustainability: Things Change, Things Stay the Same…. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham. Access on the internet: https://doi.org/10.1007/978-3-319-10912-1_156.
 13. Pysarenko, V.Dorohan-Pysarenko, L.Kantsedal, N. (2019). Application of new data formats for electronic document management in government bodies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,  568(1), 012102
 14. Report Digital 2017, Poland. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2017-poland.
 15. Report Digital 2017, Ukraine. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2017-ukraine.
 16. Report Digital 2018, Poland. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2018-poland.
 17. Report Digital 2018, Ukraine. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2018-ukraine.
 18. Report Digital 2019, Poland. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland.
 19. Report Digital 2019, Ukraine. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2019-ukraine.
 20. Report Digital 2020, Poland. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2020-poland.
 21. Report Digital 2020, Ukraine. Access on the internet: https://datareportal.com/reports/digital-2020-ukraine.
 22. Shtal, T.V., Dmitriev, G.B. (2019). SMM as modern marketing technologies. “Business Inform”, No. 12.
 23. Stecko, J. (2018). The ethical aspects of corporate social responsibility [w:] Alipoor, A., Vakili, V., eds., The International Scientific Conference on Challenges in Social Sciences and Business: Conferences Proceedings, Dubai: Pelk Publication.
 24. Top Poland Social Media Consultants (Dec. 2020). Access on the internet: https://clutch.co/pl/agencies/social-media-marketing/leaders-matrix.
 25. Top Ukraine Social Media Consultants (Dec. 2020). Access on the internet: https://clutch.co/ua/agencies/social-media-marketing/leaders-matrix.
 26. Zabadi, A. (2019). Effect of Social Media Marketing (SMM) on Consumer's loyalty to the brand. Access on the internet: https://www.researchgate.net/publication/330834295_Effect_of_Social_Media_Marketing_SMM_on_Consumer's_loyalty_to_the_brand.
 27. Zatwarnicka-Madura, B., Stecko, J., Mentel, G. (2016). Brand image vs. Consumer trust. “Actual Problems of Economics”, 8(182).

About this Article

TITLE:
ANALYSIS OF THE SOCIAL MEDIA MARKETING: BUSINESS ENVIRONMENT AND MODERN TRENDS IN POLAND AND UKRAINE

AUTHORS:
Yanina Lisun

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD of Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and 
 Economics, Ukraine

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (4/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
SMM-marketing, social media, social networks, marketing communications,
sales, consumer behavior analysis

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/436

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.28

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności