Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (4/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.27

PRINCIPLES OF FORMATION OF e-NETWORK KNOWLEDGE BASES IN THE FORMAT OF OPERATIONALLY STRUCTURED SCENARIOS

Tetyana Kalna-Dubinyuk, Sergey Kalnoy

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.27

Abstract

A brief analysis of the principles of formation of modern network knowledge bases is given. 
The principles of management of information sources accompanying the process of formation 
of network knowledge bases are described. An example of existing systems of information 
and communication technologies for building and managing knowledge bases in the 
e-network is given. The tasks related to the functioning of information and communication 
technologies from the standpoint of the formation of modern e-network knowledge bases are 
set. The importance of the ontological approach to the design of network knowledge bases is 
determined. The approach and principles of formation of e-network knowledge base in the 
format of operationally structured scenarios are described, based on ontological aspects of 
their construction. The general graph-structure of the operationally-structured scenario of the 
knowledge base is given. Examples of their formation and visualization in the environment 
of the Web-software complex "Knowledge Baseline Script Editor" are given. Recommenda- 
tions are given regarding the scope of use of the Web-software complex "Knowledge Baseline 
Script Editor". 

Full text (pdf)

References

 1. Palagin, A.V., Kryvy, S.L., Petrenko, N.G. (2012). Ontological methods and means of processing subject knowledge. Lugansk: izd-vo VNU im. V. Dalia.
 2. Boland, R.J. Jr., Singh, J., Salipante, P., Aram, J.D., Fay, S.Y., Kanawattanachai, P. (2001). Knowledge representations and knowledge transfer. “The Academy of Management Journal” 44 (2).
 3. Dalkir, K., Liebowitz, J. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice. The MIT Press.
 4. Krótkiewicz, M., Wojtkiewicz, K. (2009). Knowledge Acquisition in Conceptual Ontological Artificial Intelligence System. Human-Computer Systems Interaction. AISC, Vol. 60.
 5. Krótkiewicz, M., Wojtkiewicz, K. (2005). Conceptual ontological object knowledge base and language. Computer Recognition Systems Proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition.
 6. Leech, S.A., Sutton, S.G. (2002). Knowledge management issues in practice: Opportunities for research. “International Journal of Accounting Information Systems” 3 (2).
 7. Leitner, K., Warden, C. (2004). Managing and reporting knowledge-based resources and processes in research organizations: Specifics, lessons learned and perspectives. “Management Accounting Research” (March).
 8. Nuremberg, S., Raskin, V. (2004). Ontological Semantics. Cambridge: The MIT Press.
 9. Pugh, K., Prusak, L. (2013). Designing effective knowledge networks. MIT Sloan Management Review (Fall): 79-88.
 10. O’Leary, D.E. (2016). KPMG knowledge management and the next phase: Using enterprise social media. “Journal of Emerging Technologies in Accounting” 13 (2).
 11. Bera, P., Andrew Burton-Jones, A., Wand, Y. (2011). Guidelines for Designing Visual Ontologies to Support Knowledge Identification. “MIS Quarterly”. Vol. 35, No. 4.
 12. Kalnou, S. (2019). Ontological Model of E-Scenario Research as a Means of Organizing Operational Research Knowledge Base. “Theory and practice of science education”, Vol. 1(1).
 13. Kalna-Dubinyuk, T.P., Rogoza, K.G., Samsonova, V.V. et al. (2019). Interactive consulting system for rural tourism. Kyiv 2019.
 14. Demyanenko, V.B., Kalnoy, S.P., Strizhak, O.E. (2013). Ontological aspects of building an e-script for supporting the process of scientific research of students of the Small Academy of Sciences of Ukraine / Information technology in education: Collection of scientific papers. Issue 15. Kherson: KSU.
 15. Kalnoy, S.P. (2019). The principle of network organization of educational resources in the format of knowledge base scenarios and the means of their installation in the format of “knowledge prism”. Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series “Pedagogical Sciences”. Kyiv: National Center “Small Academy of Sciences of Ukraine”, 2019. Issue. 14.
 16. Kalnoy, S.P. (2017). E-scenario of organization of ontological corporate knowledge base as a means of information support of scientific research / S.P. Kalnoy // Problems of innovation and investment development. “Scientific and practical journal” № 12. 2017.
 17. Kalnoy, S.P. (2017). Conceptual model of organization of corporate knowledge base as a means of information support of STEM – education / S.P. Kalnoy // Scientific Notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series “Pedagogical Sciences”: Coll. Science. wash. Kyiv: Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, № 10.
 18. Dovgy, S.O., Strizhak, O.E., Demyanenko, V.B., Kalnoy S.P., Lisovy, O.V., Prykhodniuk, V.V., Savchenko, I.M., Guralyuk, A.G. (2020). A set of methodological tools for creating and using network educational systems based on the use of ontological models of description of functional objects and processes: WEB-software complex “Editor of ontological scenarios of knowledge base”: Methodological recommendations for creating electronic educational resources based on cognitive services scenarios. Kyiv: National Center “Small Academy of Sciences of Ukraine” 2020.

About this Article

TITLE:
PRINCIPLES OF FORMATION OF e-NETWORK KNOWLEDGE BASES IN THE FORMAT OF OPERATIONALLY STRUCTURED SCENARIOS

AUTHORS:
Tetyana Kalna-Dubinyuk (1)
Sergey Kalnoy (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; 
(2) National Center of Junior Academy of Sciences of Ukraine, Senior researcher, Kyiv, Ukraine

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (4/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
knowledge base, knowledge base script, script editor, operating structure

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/435

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.27

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności